Pienińskie wspomnienia

Jednym z miejsc letniego i zimowego wypoczynku dzieci pracowników kopalni Konin było przed laty Krościenko nad Dunajcem. Dzieci kwaterowały w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza, w budowie której kopalnia miała duży udział.

Na pomysł rozbudowy starej szkoły wpadł w 1958 roku kierownik tej placówki Stefan Machay. Jednak od pomysłu do jego realizacji minęło sporo czasu. Kierownik wraz z komitetem rodzicielskim szukali zakładu pracy, który w zamian za pomoc w rozbudowie szkoły, mógłby ją wykorzystywać jako ośrodek wypoczynkowy. Początkowo takim partnerem miała być Elektrownia Skawina. Przygotowania trwały od 1960 do 1962 roku, jednak plan upadł. Władze wojewódzkie poleciły nie rozbudowywać szkoły, tylko postawić nowy budynek. Pieniądze przekazane przez elektrownię trafiły do miejscowego liceum, a szkoła zaczęła szukać nowego inwestora. Znalazła go w KWB Konin.

Po pokonaniu rozmaitych trudności formalnych przygotowano wybraną parcelę i przystąpiono do budowy. 16 listopada 1965 roku został wmurowany akt erekcyjny, a rok później 26 listopada 1966 szkołę przy ul. Pienińskiej 2 oddano do użytku. Warto dodać, że w latach 1958-66 KWB Konin współfinansowała, poza szkołą w Krościenku, budowę sześciu innych placówek, a w Koninie i okolicach wybudowała z własnych środków pięć przedszkoli i trzy szkoły podstawowe.

Po zakończeniu budowy w Krościenku dzieci konińskich górników zaczęły przyjeżdżać tam na wypoczynek. Co roku organizowano trzy turnusy letnie, na których wypoczywało w sumie 390 kolonistów, oraz zimowisko dla 130 dzieci. Wyjazdy te trwały do 1993 roku, kiedy zmieniły się przepisy i nie można było kwaterować dzieci w salach szkolnych.

Koloniom i zimowiskom w Pieninach ich uczestnicy zawdzięczają wiele wspaniałych wrażeń – niezapomniane spływy Dunajcem, wycieczki górskie, zawody sportowe, pierwsze kroki na nartach czy po prostu spacery po pięknej okolicy. To najmilsze wspomnienia, które zostały w pamięci wypoczywających tam dzieci.

W tym roku szkoła obchodziła 50-lecie działalności. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 16 grudnia, wzięli w niej udział przedstawiciele kopalni: inż. Jerzy Ryguła, który w latach 1988-91 był kierownikiem działu spraw socjalnych, oraz Krzysztof Markiewicz i Krzysztof Kazimierski, którzy jako pracownicy tego działu organizowali wyjazdy wypoczynkowe, między innymi do Krościenka.
Sympatyczne spotkanie po latach było okazją do wspomnień i obejrzenia pamiątek, pozwoliło też gościom zapoznać się z bogatym dorobkiem szkoły w Krościenku.

e (z wykorzystaniem spkroscienko.edupage.org)

Fot. archiwum, SP nr 1 w Krościenku

Na zdjęciach:
1 –  Treść aktu erekcyjnego
2 i 3 –  Orkiestra górnicza i góralska
4 –  Wmurowanie aktu erekcyjnego (16 listopada 1965)
5 –  U progu nowej szkoły
6 –  Górnicy wśród młodzieży szkolnej
7 – Pierwszy obiad w szkolnej stołówce
8 i 9  –  Przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez kopalnię Konin (16 września 1977)
10 –  Orkiestra górnicza (kapelmistrz Tadeusz Werbiński, tamburmajor Stefan Chmielewski)
11-19   Uroczystość 50-lecia szkoły z udziałem przedstawicieli kopalni Konin: Krzysztofa Kazimierskiego (11), Krzysztofa Markiewicza (12) i Jerzego Ryguły (14)

Dodaj komentarz