Drzewko za drzewko

Sadzenie drzew i krzewów przez kopalnię kojarzy się przede wszystkim z działalnością rekultywacyjną. Jednak nowe rośliny pojawiają się nie tylko na terenach rewitalizowanych.

Działalność górnicza wywierająca wpływ na otoczenie musi zostać zrekompensowana przez inwestora. Kompensacja przyrodnicza przyjmuje rozmaite formy. Jedną z nich jest zastępowanie drzew wycinanych na przedpolach odkrywek nowymi roślinami, są to tzw. nasadzenia zastępcze.

Jaka zasada obowiązuje podczas tych działań, wyjaśnia Jacek Stasiński, kierownik Działu Rekultywacji: Wykonanie nasadzeń zastępczych następuje na podstawie decyzji wydanej przez wójta lub burmistrza gminy za przedwczesne wycięcie drzew i krzewów, w której określona jest opłata za wycinkę. Jeżeli wycinamy żywe drzewa na przedpolu odkrywek, to kopalnia jest zobowiązana zapłacić za nie lub posadzić drzewa w innych miejscach. Jest to alternatywa dla uiszczania opłat za usuwane drzewa i krzewy. Unikamy w ten sposób opłaty za wycinkę, co jest ważne, ponieważ w grę wchodzą duże pieniądze.
Sadzimy drzewko za drzewko?
Taka jest generalna zasada, ilość nasadzeń zastępczych powinna odpowiadać liczbie drzew i krzewów usuniętych. Jednak niekiedy za cenniejsze drzewa przelicznik jest trochę inny – 1 do 2, a nawet 1 do 3, czyli za jedno wycięte drzewo sadzimy dwie lub trzy nowe rośliny.
Kto decyduje o miejscu nasadzeń?
Wskazuje je gmina. Kopalnia zobowiązana jest posadzić drzewa w miejscu, dla którego przygotowano projekt zgodnie z nową ustawą o ochronie przyrody. Gmina nie tylko wyznacza miejsce, ale także określa konkretne gatunki, które należy posadzić. Na zlecenie kopalni nasadzenia wykonuje Oddział Rekultywacji spółki PAK Górnictwo, w ramach umowy rekultywacyjnej.

Nasadzenia wykonywane są na obszarze gmin: Wilczyn, Wierzbinek, Osiek Mały i Kleczew. Tylko w tym roku na terenie gminy Wilczyn posadzono 184 drzewa, a na obszarze gminy Kleczew 43 sztuki. Do końca października br. w gminie Osiek Mały zostanie posadzonych 91 drzew. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody po upływie trzech lat od nasadzenia kontroluje się żywotność drzew, jeżeli rośliny ją zachowują, to opłata za usunięcie drzew zostaje umorzona.

Dobrą ilustracją nasadzeń zastępczych może być plac przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaliska. Zgodnie z decyzją gminy Wilczyn posadzono tam kilkanaście klonów i akacji, w zamian za wycięcie drzew na przedpolu odkrywki Jóźwin II B. Świetlica to nowy obiekt, którego otoczenie zostało ciekawie zagospodarowane – jest tam plac zabaw i teren rekreacyjny, a drzewka stały się ich doskonałym uzupełnieniem (fot. 1 – 4).

Na zdjęciach mamy kilka innych przykładów nasadzeń zastępczych związanych z działalnością odkrywki Jóźwin. Poza świetlicą wiejską w Kaliskach, nowe drzewa posadzono także na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wilczynie, w parku na rynku (fot. 5 – 7) oraz przy przedszkolu w Wilczynie (fot. 8 – 10), wokół placu zabaw i remizy strażackiej w Kopydłowie (fot. 11 – 12), obok gminnego wysypiska śmieci w Kownatach, a także w otoczeniu świetlicy i placu zabaw w Górach (fot. 13 – 16).        eg

Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz