Druhowie gotowi do działania

Druhowie gotowi do działania

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się 12 lutego br. druhowie Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w PAK KWB Adamów SA podsumowali pięcioletnią kadencję i wybrali zarząd.
28 litrów krwi

28 litrów krwi

Podczas pierwszej w tym roku akcji zbiorowego poboru krwi, zorganizowanej przez Międzyzakładowy Górniczy Klub HDK PCK im. św. Barbary przy kopalni Konin, oddano ponad 28 litrów krwi pełnej.
Bez zaskoczenia

Bez zaskoczenia

Zawiane drogi, węgiel przymarznięty do wagonów, pękające szyny, obmarznięte bębny i krążniki to podczas mrozów częste zjawiska na odkrywce. W tym roku podobne kłopoty zostały górnikom zaoszczędzone.
Kordziki i medale

Kordziki i medale

Tradycją MZZ PIT „Kadra” są doroczne „Biesiady pod platanem”, w których uczestniczą członkowie związku i ich goście – w tym roku byli to szefowie pozostałych związków zawodowych działających w kopalni Konin oraz licznie przybyła stara strzecha.
Nowy zarząd klubu krwiodawców

Nowy zarząd klubu krwiodawców

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 18 grudnia 2015 r. Międzyzakładowy Górniczy Klub HDK PCK przy kopalni Konin podsumował czteroletnią kadencję. Wybrano także nowy zarząd klubu.
Jóźwin – etap trzeci

Jóźwin – etap trzeci

Odkrywka Jóźwin zmieniła kierunek eksploatacji z północnego na wschodni. Wymagało to przebudowy wszystkich układów KTZ – po pierwszym i drugim, przyszła pora na trzeci. Potężne roboty związane z tym ostatnim zadaniem zostały wykonane pod koniec ubiegłego roku.
Przebudowa drogi

Przebudowa drogi

Przesuwanie się odkrywki Jóźwin w kierunku wschodnim wiąże się z koniecznością przerwania drogi powiatowej 3180P w pobliżu miejscowości Roztoka i Kaliska. Dlatego, zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez kopalnię i starostwo powiatowe w Koninie, należało poprawić parametry odcinka drogi 3186P od Wielkopola do Sławoszewka.

Głos Górnika w nowej odsłonie

Ostatni numer miesięcznika „Węgiel i Energia”, pisma grupy kapitałowej ZE PAK, ukazał się w grudniu ubiegłego roku. Aby nie pozostawić naszych czytelników bez informacji związanych z działalnością kopalń i współpracujących z nimi spółek, redakcja postanowiła wykorzystać narzędzia informatyczne. Zdecydowaliśmy wrócić do „Głosu Górnika”, tytułu sprawdzonego wśród naszych załóg, ale w nowej elektronicznej formie.

Dostęp do nowego „Głosu Górnika” mają pracownicy tych spółek, o których zamierzamy pisać – obu naszych kopalń i firm, które pracują dla nich lub z nimi.

Oczywiście zapraszamy do wspólnego redagowania. Nasi dotychczasowi korespondenci zadeklarowali chęć kontynuowania współpracy, bardzo liczymy także na nowe osoby. Wszyscy, którzy mają coś ważnego lub ciekawego do przekazania, są mile widziani. Można się z nami kontaktować w każdej sprawie dotyczącej sfery produkcji, zmian zachodzących w spółkach i w codziennej pracy ich załóg, działalności organizacji społecznych czy ciekawych „zajęć pozalekcyjnych”, słowem we wszystkich tych sprawach, które mogą zainteresować naszych czytelników.

Życzymy miłej lektury
Redakcja