Przebudowa drogi

Przebudowa drogi

Przesuwanie się odkrywki Jóźwin w kierunku wschodnim wiąże się z koniecznością przerwania drogi powiatowej 3180P w pobliżu miejscowości Roztoka i Kaliska. Dlatego, zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez kopalnię i starostwo powiatowe w Koninie, należało poprawić parametry odcinka drogi 3186P od Wielkopola do Sławoszewka.