Kordziki i medale

Kordziki i medale

Tradycją MZZ PIT „Kadra” są doroczne „Biesiady pod platanem”, w których uczestniczą członkowie związku i ich goście – w tym roku byli to szefowie pozostałych związków zawodowych działających w kopalni Konin oraz licznie przybyła stara strzecha.