Druhowie gotowi do działania

Druhowie gotowi do działania

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się 12 lutego br. druhowie Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w PAK KWB Adamów SA podsumowali pięcioletnią kadencję i wybrali zarząd.