Wybory w MPKZP

Na 22 kwietnia zaplanowano wybory delegatów Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej PAK KWB Konin.