Czołg na wodę

Czołg na wodę

Ten zagadkowo wyglądający pojazd to GBA 5/16 na podwoziu ciągnika gąsienicowego ATS 59G, używany kiedyś przez jednostkę straży pożarnej w kopalni Adamów.