Wokół jezior

Wokół jezior

Górniczo-energetyczne akcenty w krajobrazie konińskich jezior