Starania o Złoczew

PGE planuje w tym roku złożenie wniosku o koncesję na wydobycie węgla ze złoża Złoczew