Co się opłaca?

Czy dążenie do eliminacji węgla będzie miało zauważalny wpływ na zmniejszenie emisji CO2?