Wierni tradycji

Wierni tradycji

Odznaczenia dla muzyków górniczej orkiestry za wierność patriotycznej i obywatelskiej tradycji