Cztery scenariusze

Powrót do węgla, kompromis klimatyczny, optymalizacja celów czy Fit for 55?