Adres: zwałowarka

Pustułka to najczęściej spotykany w Polsce ptak drapieżny. Jego liczebność jednak wcale nie jest duża, w całym kraju naliczono 3000 par. Jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.
Pustułki gniazdują na urwiskach, wśród skał i na obrzeżach lasów. Przystosowały się także do sąsiedztwa człowieka i często osiedlają się w centrach miast na wysokich budynkach, przesiadują na słupach i liniach energetycznych.
Nic zatem dziwnego, że polubiły także wysokie maszyny górnicze. Pustułki od lat mieszkają na koparkach i zwałowarkach, towarzysząc górnikom w codziennej pracy. Najwyraźniej nie przeszkadza im hałas ani wibracja.
Ptasi lokatorzy jóźwińskiej zwałowarki A2RsB 8800/2 już przygotowują się do lęgów. Aby im pomóc, pracownicy oddziału JG-1 zbudowali dwie budki lęgowe i zawiesili je w pobliżu odkrywki. Zobaczymy, czy ptaki je zaakceptują.     e

Na zdjęciach ,,nasze” jóźwińskie pustułki zamieszkujące zwałowarkę A2RsB 8800/2.

Dodaj komentarz