Rośnie las na adamowskim zwałowisku

Na obszarze po odkrywce Adamów zaplanowano wykonanie rekultywacji o kierunku wodnym, rolnym i leśnym. Odkrywka nadal jest czynna, ale spora część planów rekultywacyjnych została już wykonana – powstał zbiornik Przykona, a także rozległe obszary obsadzone drzewkami oraz zagospodarowane pod uprawy rolne.
Wiosną tego roku przeprowadzono kolejne nasadzenia na zwałowisku wewnętrznym odkrywki. Docelowo zostanie tam zadrzewione 58 ha, pierwszy etap nasadzeń objął powierzchnię 30 ha.
W tym rejonie prowadzimy rekultywację w kierunku leśnym, posadzone zostały drzewka szlachetnych gatunków, jak dęby, klony czy buki. Prace prowadzone są kompleksowo, nasadzenia poddawane są pielęgnacji polegającej na nawożeniu i niszczeniu traw i chwastów oraz przewidziane są sadzenia uzupełniające, mamy zaprojektowane dukty leśne. Kiedy więc nadleśnictwo docelowo – mamy nadzieję – przejmie te tereny, będzie je mogło dalej zagospodarować – mówi Anna Zielińska, inspektor Działu Rekultywacji PAK KWB Adamów.
Nasadzenia zostały przeprowadzone fachowo. Widać, że młode drzewka się przyjęły i to pomimo wyjątkowo suchego lata – w czasie letnich miesięcy zdarzył się tylko jeden deszczowy tydzień w lipcu. Tak skąpa ilość opadów rodziła obawy o przyszłość sadzonek, ale drzewka sobie poradziły. Drugi etap nasadzeń, na pozostałych 28 ha, zostanie przeprowadzony jesienią.    eg

Fot. Piotr Ordan
1 – 3 Wiosenne nasadzenia na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Adamów
4 – Anna Zielińska, inspektor DR, i Jacek Stasiński, kierownik Działu Rekultywacji, sprawdzają stan drzewek

 

Dodaj komentarz