Sto litrów krwi na stulecie niepodległości

W piątek 14 września Klub HDK PCK im. św. Barbary, działający przy kopalni Konin, przeprowadził trzecią w tym roku akcję zbiorowego poboru krwi. Była to już 193. akcja w historii klubu. Uczestniczyło w niej 67 dawców, krew pobrano od 54 osób. W sumie krwiodawcy, członkowie klubu oraz uczniowie szkoły górniczej, oddali 24 litry bezcennego leku.
W  tym  roku  klub  zebrał  już  144 litry;  na  100-lecie  niepodległości  Polski  przekroczył zatem 100 litów. Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że w historii górniczego klubu jego członkowie oddali łącznie 18 298 litrów krwi.
Zarząd HDK składa wszystkim przybyłym serdeczne podziękowanie i zaprasza na następną akcję, która odbędzie się 16 listopada w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych. Krew pobierze RCKiK Kalisz.

 Tekst i zdjęcia Zbigniew Kluska

Dodaj komentarz