Międzynarodowa dyskusja o węglu

IX Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, zorganizowany w Bełchatowie 11-13 kwietnia, zgromadził 350 specjalistów z wielu krajów europejskich. Jako temat przewodni wybrano hasło: Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego.

Wśród dyskutantów omawiających to zagadnienie byli nie tylko naukowcy z uczelni i instytutów badawczych oraz górnicy z branży, wspierani przez sekretarza generalnego EURACOAL Briana Rickettsa, ale i politycy, jak wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski (którego głos w dyskusji zabrzmiał bardzo silnie) czy posłowie Marek Suski i Dariusz Kubiak. W obradach uczestniczyła także reprezentacja kopalń Konin i Adamów z prezesem Sławomirem Sykuckim.

Czy po trzech dniach obrad i wysłuchaniu 50 referatów można było odnieść wrażenie, że atmosfera wokół węgla się zmienia? – Trudno odpowiedzieć wprost na to pytanie – przyznaje Lilla Szwed, kierownik Działu Ochrony Środowiska – ale miałam bardzo pozytywne odczucia. Wystąpienia były naprawdę budujące, zwłaszcza ministra Tobiszowskiego, posłowie także przyjechali przygotowani do dyskusji. Bardzo emocjonalne przemówienie wygłosił Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, który mówił o znaczeniu branży, o potrzebie zachowania miejsc pracy, jako jedyny wspomniał o kopalni Adamów. Dyskutanci podkreślali, że energia z węgla jest najtańsza, że mamy złoża i technologię i należy to wykorzystać, bo to zapewni bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Prof. Kasztelewicz wskazał na trzy możliwe scenariusze rozwoju węgla brunatnego. Pesymistyczny zakłada wykorzystanie jedynie tych złóż węgla, na które kopalnie mają obecnie koncesje. W scenariuszu realistycznym wydobycie będzie kontynuowane w oparciu o złoża satelickie i zagospodarowanie złóż perspektywicznych, w tym Gubin i Złoczew. W scenariuszu optymistycznym wykorzystane zostaną także złoża Legnica i Oczkowice.

Temat nowych odkrywek przewijał się podczas dyskusji kilkakrotnie. – Koledzy z Bełchatowa podkreślali, że starają się o koncesję na nowe złoża Gubin i Złoczew. Zostały już złożone wnioski, czekają na decyzję środowiskową. Politycy też deklarowali wolę otwarcia tych odkrywek. Widać, że Bełchatów stara się o dobrą współpracę ze społeczeństwem, nie szczędzi na to środków. Nawet kongresy organizowane są pod kątem kampanii reklamowej, żeby wytworzyć sprzyjającą atmosferę – mówi Lilla Szwed.

W kongresie uczestniczyło wielu gości zagranicznych z Niemiec, Czech, Serbii, Grecji i Bułgarii. Mówili o swoich doświadczeniach, prezentowali osiągnięcia, zastanawiali się nad przyszłością węgla brunatnego jako paliwa energetycznego.
Organizatorzy stworzyli możliwość zwiedzenia elektrowni lub kopalni, wraz z obszarem zrekultywowanym i wjazdem na górę Kamieńsk, albo obejrzenia ekspozycji Giganty Mocy.
Na zakończenie obrad przyjęto uchwałę z 14 wnioskami pokongresowymi. Dokument ma trafić do wszystkich instytucji, które biorą udział w podejmowaniu decyzji związanych z górnictwem węgla brunatnego.    eg

Patrz także: Branża/Węgiel brunatny paliwem strategicznym

Fot. Lilla Szwed, PGE GiEK S.A.

Dodaj komentarz