Wody podziemne pod obserwacją nauki

Modelowanie przepływu wód podziemnych było tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej, która zgromadziła prawie stu przedstawicieli nauki i przemysłu. – Jesteśmy zainteresowani tą tematyką z definicji, ponieważ działalność kopalni Adamów i Konin ma wpływ na zmianę poziomu zwierciadła wody – mówi inż. Mariusz Dziamara, kierownik Działu Mierniczo-Geologicznego.

Konferencja organizowana jest co dwa lata przez różne uczelnie. Ostatnią edycję, w październiku br., przygotował UAM w Poznaniu, a PAK KWB Konin była jednym ze sponsorów tego wydarzenia. Bogato reprezentowane było środowisko naukowe, udział wzięło 12 uczelni, w tym AGH, cztery politechniki i kilka uniwersytetów, instytuty badawcze – jak GIG, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN czy PIG, urzędy administracji publicznej oraz szereg przedsiębiorstw (nie tylko z branży górniczej), stowarzyszeń i firm. Komitetowi naukowemu przewodniczył prof. Jan Przybyłek, któremu zależało na tym, by jak najszerzej reprezentowane było środowisko przemysłu.

Tematyka oscylowała wokół podstawowego zagadnienia, rozpatrywanego zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Stanisław Staśko z Uniwersytetu Wrocławskiego, który podsumował numeryczne modelowanie w polskiej hydrogeologii w latach 2004-17.
Tworzenie modeli to wysoce specjalistyczne zadanie, dlatego inwestorzy nie wykonują ich samodzielnie, ale korzystają z pomocy instytutów badawczych. Modelowanie przepływu wód podziemnych jest niezbędne nie tylko dla prowadzenia prac górniczych, ale i wielu innych przedsięwzięć, jak budowa ujęć wodnych czy wysypisk. Podczas konferencji analizowano wiele konkretnych przykładów, jak oddziaływanie głęboko posadowionego budynku na zmianę położenia zwierciadła wody gruntowej, problem ujęcia wód dla Poznania w Krajkowie, krążenie wód podziemnych w rejonie Gdańska, Grudziądza czy Warszawy, zaburzenia glacitektoniczne na wyspie Wolin. Omawiano badania modelowe dla projektowanej kopalni w Gubinie, modele matematyczne podwójnej przewodności hydraulicznej na obszarze KWB Bełchatów, a nawet modelowanie przepływu wód na obszarze użytkowanym w systemie rolnictwa precyzyjnego.

Zorganizowanie i przebieg konferencji jest dowodem na to, że środowisko przemysłowe współpracuje z naukowcami, z czego korzystają obie strony. – My jako kopalnia odnosimy korzyść, ponieważ naukowcy badają te zagadnienia, którymi się na co dzień zajmujemy, możemy więc wykorzystać ich wiedzę. Z kolei firmy przemysłowe dostarczają naukowcom tematy do analiz i badań – podkreśla Mariusz Dziamara, który wraz z Dariuszem Gradeckim był uczestnikiem konferencji.      eg

Fot. organizatorzy MPWP

 

Dodaj komentarz