Od 1 maja br.  w PAK KWB Konin obowiązywać będą zmiany organizacyjne wprowadzone zarządzeniem nr 10.

Dział Obsługi Inwestycji (IDK) oraz Dział Gospodarki Nieruchomościami (IRN) zostaną przeniesione z pionu DE do pionu DT i będą podlegać bezpośrednio dyrektorowi ds. rozwoju (DR).

W miejsce głównego specjalisty ds. administracji zostanie utworzone stanowisko dyrektora ds. administracji (DA), któremu podlegać będą Dział Administracji (AG) oraz Dział Transportu (ZT). Zlikwidowany zostanie Oddział Transportu Samochodowego (ZT-1).

Naczelny inżynier energomaszynowy otrzyma nową nazwę – naczelny inżynier energomechaniczny (TEM). Stanowiska: nadsztygar górniczy, nadsztygar ds. wulkanizacji, starszy inspektor ds. wulkanizacji oraz inspektor ds. wulkanizacji zostaną podporządkowane głównemu inżynierowi ds. dyspozytorskiej służby ruchu (TDG). W służbie TDG zostanie utworzone stanowisko sztygara zmianowego ds. sprzętu technologicznego. W służbie TDG oraz w dziale TTG zostaną zmienione nazwy niektórych stanowisk.

Główny inżynier ds. elektrycznych otrzyma nazwę: zastępca naczelnego inżyniera energomechanicznego ds. elektrycznych i automatyki – główny inżynier (EE), a główny inżynier ds. mechanicznych nazwę: zastępca naczelnego inżyniera energomechanicznego ds. mechanicznych – główny inżynier (MM).W służbie EE i MM oraz w wydziale TEA i MRK, a także w dziale BHP zostaną utworzone nowe stanowiska.

Odpowiednie zmiany zostaną również wprowadzone do Regulaminu Organizacyjnego Spółki.      g

 

Dodaj komentarz