Piękna karta pomocy

Już od 55 lat Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej „Górnik” przy KWB Adamów dzieli się z potrzebującymi najcenniejszym lekiem.

Deklarujemy osobistą pomoc w ratowaniu życia ludzkiego bez względu na status społeczny i przynależność polityczną. Nasze stowarzyszenie kieruje się zasadami demokracji, kolegialności i jawności oraz osobistej odpowiedzialności każdego członka za przestrzeganie zasad ideowych i programowych statutu, poszanowanie ludzkiej godności i tolerancji wobec drugiego człowieka. Niesiemy ratunek oddając krew i szpik kostny nieuleczalnie chorym na białaczkę. Z naszej pomocy korzystają pracownicy kopalni i ich rodziny oraz wiele osób z Turku i całej Polski. Pomagamy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje i o tę pomoc się do nas zwróci – podkreśla Bogdan Owczarek, sekretarz adamowskiego klubu.

55 lat temu
Klub działa od 21 kwietnia 1961 roku, ma więc najdłuższe tradycje w kopalni Adamów, która powstała dwa lata wcześniej. Inicjatorem i założycielem Klubu HDK PCK był lekarz Ryszard Wiśniewski i Alojzy Łojewski.
Na pierwszą akcję oddawania krwi zgłosiło się 50 osób, oddano 21 litrów krwi. Po zakończeniu akcji wybrano pierwszy zarząd w składzie: Kazimierz Kawalec, Józef Tomczyk, Sabina Korpecka, Ewaryst Kramer, Zbigniew Terpiłowski, Jan Gromada, Franciszek Klimek i Władysław Kuśmirek. Pierwszym prezesem w latach 1967–69 był inż. Stanisław Kowalczyk.
W 1966 roku, przy współudziale Stacji Krwiodawstwa w Kaliszu, utworzony został Bank Krwi Kopalni „Adamów”. Klub samodzielnie decydował o wykorzystaniu zasobów banku.

Rozkwit krwiodawstwa
Prezesem kopalnianego klubu w latach 1976-88 był Stanisław Mliczek, wiceprezesem Andrzej Kwapisiewicz, a członkami Andrzej Górski i Andrzej Apelt. Były to lata rozkwitu klubu, na ten okres przypada największa liczba krwiodawców, bo aż 543. W każdej akcji uczestniczyło ponad 200 osób, oddając ponad 80 litrów krwi. W tym czasie województwo konińskie zajmowało pierwsze miejsce w Polsce w rankingu krwiodawstwa, a kopalniany klub HDK należał do najaktywniejszych.
Warto przypomnieć nazwiska wyróżniających się honorowych krwiodawców, byli to: Edward Andrzejak, Andrzej Górski, Andrzej Apelt, Antoni Karbowy, Józef Mielczarek, Andrzej Mielcarski, Jerzy Kowalewski, Paweł Kręża, Henryk Skała, Krystyna Staszak i Stanisław Nowak.
Krew oddawano nie tylko w kopalnianym ambulatorium, także podczas grupowych wyjazdów do stacji krwiodawstwa w Kaliszu, do Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, do ośrodków leczniczych w Mielnicy, Morzysławiu, Poznaniu i Katowic. Krwiodawcy brali też udział w akcjach PCK w Turku, na przykład ”Krwiodawcy dzieciom”.

Nowe oblicze
Wprowadzona pod koniec 1999 roku reforma polegająca na ograniczeniu bezpłatnych leków i zabraniu dnia wolnego spowodowała spadek zainteresowania krwiodawstwem, do klubu należało wówczas niecałe 80 osób.
W 2004 roku klub wystąpił ze struktury HDK PCK, odtąd działa jako Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej „Górnik” przy KWB „Adamów” S.A. Rok później, po czasie stagnacji, znów zaczęła się zwiększać ilość członków. W marcu 2009 roku stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.
Krwiodawcy nawiązali współpracę z uczniami turkowskiego Liceum Ogólnokształcącego. W 2010 roku krew oddało tam ponad 120 uczniów, zebrano ponad 55 litrów krwi. Klub współpracuje też z Zespołem Szkół Technicznych w Turku. Dzięki górnikom powstało Koło Krwiodawców, na akcje przychodzą uczniowie i nauczyciele tej szkoły. Dzięki przychylności zarządu kopalni akcje organizowane są w klubie Barbórka cztery razy w roku. Uczestniczy w nich 60–80 osób, oddając ponad 30 litrów najcenniejszego leku.
W historii klubu najwięcej krwi oddali: Grzegorz Bukowiecki, Stanisław Chojenkowski, Zbigniew Rawiński, Piotr Chojnacki, Zbigniew Ćwiek, Henryk Dębowski, Adam Fabiański, Ryszard Górecki, Jan Holly, Dariusz Jankowski, Lech Kamiński, Zbigniew Kluska, Jerzy Łajdecki, Grzegorz Mateja, Krzysztof Matuszak, Stanisław Mikosik, Stanisław Modrzejewski, Jerzy Parada, Sławomir Sęk, Stanisław Sroczkowski, Zbigniew Studniarek, Jerzy Suchocki, Janusz Walczak i Leszek Wietrzykowski.

Nie tylko akcje
Do naszego klubu należą osoby zarejestrowane jako dawcy komórek macierzystych, którzy są już po przeprowadzonych badaniach, w każdej chwili mogą poddać się zabiegowi. Czekają tylko na hasło, że są potrzebni. Ta inicjatywa to dzieło naszego kolegi Leszka Wietrzykowskiego. Należymy także do Federacji Pacjentów Polskich w Warszawie i bierzemy udział w opiniowaniu projektów ustaw zdrowotnych – mówi Bogdan Owczarek.
Klub uczestniczy w obchodach świat państwowych i kościelnych na terenie miasta i powiatu, jest naturalnie obecny podczas uroczystości kopalnianych. Członkowie klubu przez lata wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Krwiodawcy dbają także o rekreację, od lat wyjeżdżają na turniej tenisa stołowego do Kawnic. Zajmują tam wysokie miejsca, w czym spory udział ma pierwsza rakieta – Stanisław Mikosik. Co roku organizują zabawę karnawałową dla członków klubu i ich rodzin oraz wycieczkę krajoznawczą.

55 wyróżnionych na 55-lecie
W roku jubileuszu klub liczy 124 krwiodawców. Funkcję prezesa pełni Zbigniew Buda, wiceprezesami są Dariusz Jankowski i Bartłomiej Siwiński, skarbnikiem Zbigniew Kluska, a sekretarzem Bogdan Owczarek.
Obchody 55-lecia działalności klubu zainaugurowała wystawa, którą od 21 kwietnia można oglądać w Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera. Wystawę otworzył dyrektor placówki Bartosz Stachowiak.
Spotkanie jubileuszowe zorganizowano dwa dni później, 23 kwietnia. Wśród gości byli przedstawiciele władz miasta i regionu oraz koledzy z zaprzyjaźnionych klubów. Wspominano dawne lata, ale deklarowano też zamiar kontynuowania działalności.
Odznakę honorową Za Zasługi dla Miasta Turku z rąk burmistrza odebrali: Tomasz Ogrodnik, Eugeniusz Jacek, Józef Dziedzic, Jerzy Ścibior i Sebastian Wróblewski. Kapituła Odznaczenia Świętego Maksymiliana Kolbe wyróżniła tym odznaczeniem Zbigniewa Budę, Annę Mliczek, Zbigniewa Kluskę i Dariusza Jankowskiego.
Odznaką Zasłużony dla SHDK RP wyróżnieni zostali Adam Fabiański i Grzegorz Mateja, natomiast odznakę Zasłużony Działacz SHDK RP odebrali: Józef Dziedzic, Bogdan Owczarek, Stanisław Chojenkowski i Eugeniusz Zabłocki.
Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymali: Jacek Sylwestrzak i Sebastian Wróblewski (I stopnia), Mariusz Stasiak i Marcin Banasiak (II stopnia) oraz Krzysztof Sobczak, Andrzej Mandelak, Mariusz Leszczyński, Joanna Sobczak, Marek Wdowiak, Norbert Lament, Adrian Jasiakiewicz i Wojciech Wypych (III stopnia).
Z racji jubileuszu zarząd klubu uhonorował 55 osób zasłużonych dla stowarzyszenia Odznaczeniem 55-lecia SHDK RP „Górnik”.   

bo

Fot. SHDK RP przy KWB Adamów

Dodaj komentarz