Decyzja SKO korzystna dla odkrywki Tomisławice

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej dla odkrywki Tomisławice.

Decyzję środowiskową, stanowiącą podstawę dla funkcjonowania odkrywki, wydał w sierpniu 2007 roku wójt gminy Wierzbinek. Dokument został zakwestionowany przez kilku mieszkańców Sadlna i Piotrkowa Kujawskiego, zainspirowanych przez ekologów. Przeciwnicy odkrywki twierdzili, że jej budowa może zagrozić środowisku naturalnemu i złożyli wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie o wstrzymanie wykonania decyzji wójta.
Pracownicy kopalni zorganizowali wówczas protest w obronie Tomisławic, 17 marca 2009 roku przed budynkiem starostwa w Koninie demonstrowało około tysiąca osób. Kilka dni później, 25 marca, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że decyzja środowiskowa jest ważna, zatem budowa odkrywki Tomisławice może być kontynuowana.

To postanowienie nie zakończyło sprawy, zostało ponownie zaskarżone przez ekologów. W  następnych latach kwestia była rozpatrywana przez sądy administracyjne, w tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, trafiła także do Komisji Europejskiej. W ubiegłym roku Naczelny Sąd Administracyjny nakazał Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Koninie podjęcie decyzji w sprawie Tomisławic. Postanowienie zostało wydane 18 stycznia br.; SKO ponownie odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej dla odkrywki Tomisławice. Oznacza to, że decyzja wydana przez wójta gminy Wierzbinek jest nadal obowiązująca.

Orzeczenie SKO, mimo iż nie jest ostateczne (stronom przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), stanowi niewątpliwie pozytywny sygnał dla PAK KWB Konin, która prowadząc działalność spełnia wszystkie warunki związane z ochroną środowiska i oddziaływaniem odkrywek na otoczenie. Pracownicy kopalni mają nadzieję, że decyzja SKO jest krokiem w kierunku ostatecznego, korzystnego dla spółki, zakończenia sprawy, która toczy się już od ponad dziesięciu lat.        eg

Dodaj komentarz