Centrum szkoleniowe

Każdy pracownik kopalni Konin, a także spółek współpracujących z KWB, co pewien czas bierze udział w szkoleniu. Częstotliwość szkoleń i tematyka zajęć są dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy.
Do niedawna szkolenia odbywały się w budynku należącym do zaplecza warsztatowego w Kleczewie. Warunki panowały tam dość siermiężne, sale były podniszczone, a wyposażenie stare; powstał zatem pomysł, aby przeprowadzić ośrodek szkoleniowy w nowe miejsce. Wykorzystano do tego celu budynek położony obok biurowca B w Kleczewie, zwany potocznie OZR, bo mieścił kiedyś stołówkę pracowniczą. Obiekt nie jest nowy, ale warunki są zdecydowanie lepsze. Od początku roku badania psychologiczne i szkolenia bhp odbywają się właśnie tam.

Biuro Kadr i Spraw Pracowniczych przejęło cały budynek, łącznie z pomieszczeniem po banku. Obiekt jest na tyle obszerny, że pozwolił zmieścić także pracownię badań psychologicznych.
Odbywają się tu szkolenia wstępne dla nowo przyjętych osób oraz okresowe dla pracowników wszystkich specjalności. Te zajęcia kompleksowo prowadzą pracownicy działu DBH, tematyka obejmuje zagadnienia bhp, ochrony ppoż oraz udzielanie pierwszej pomocy. Dla niektórych grup zajęcia rozszerzone są o zagadnienia zawodowe, które omawiają pracownicy dozoru. Część czasu przewidzianego na szkolenie wydzielono dla inspektorów SIP. Poza tym organizujemy także kursy pozwalające pracownikom kopalni uzyskać uprawnienia operatora maszyn podstawowych (KL II, KL III), operatora załadowni węgla i przenośników taśmowych – mówi inż. Dorota Skonieczna, starszy specjalista DZ, która prowadzi centrum szkoleniowe.
Warto dodać, że ośrodek zajmuje się również obsługą, od strony organizacyjnej i częściowo finansowej, udziału pracowników w szkoleniach zewnętrznych. Z takich wysoko specjalistycznych kursów korzysta wiele osób, aktualizując swoją wiedzę w dziedzinach nie tylko technicznych, ale też z zakresu zagadnień prawnych, podatkowych czy logistycznych.

Natomiast na miejscu w Kleczewie przeprowadzane są – pod okiem specjalisty – badania psychologiczne, wymagane na niektórych stanowiskach pracy, na przykład przy obsłudze maszyn czy prowadzeniu pojazdów.

Jeśli zatem ktoś z pracowników ma uczestniczyć w szkoleniu lub badaniach psychologicznych, powinien kierować się do nowego lokum.     eg

Fot. Piotr Ordan
1 – 4  Centrum szkoleniowe
5 – Pracą centrum szkoleniowego kieruje Dorota Skonieczna
7 – Sala badań indywidualnych
8 – Pracownia badań psychologicznych
9 i 10  – Szkolenie dla grupy elektromonterów spółki PAK Górnictwo prowadzi Marek Wiktorski, nadsztygar EE…
11 i 12  – … oraz Tomasz Ślusarek, inspektor działu DBH
14  –  Na szkolenia można wykorzystać także salę konferencyjną

 

Dodaj komentarz