Wiosna tuż, tuż

Choć do kalendarzowej wiosny jeszcze trochę czasu, przyroda już budzi się do życia.
Przyleciały pierwsze skowronki, czajki i szpaki. Dzięcioły oblatują swoje rewiry, a w głosach sikorek słychać już zalotne dźwięki.
Czas wiosny to dla przyrody czas odnowy. Dla ptaków niezwykle pracowity okres budowania gniazd, wysiadywania jaj, a potem karmienia i wychowywania młodych. Bardzo dużo gatunków wraca do nas z odległych miejsc pokonując czasem tysiące kilometrów. Wszystko po to, by przedłużyć istnienie i zachować ciągłość gatunku.
Ptaki wracają do starych miejsc, dlatego ważne jest, by niepotrzebnie nie wycinać drzew i krzewów, a już na pewno nie robić tego w okresie lęgowym.
Już niedługo będziemy mogli rozkoszować się cudnymi dźwiękami wilg, kosów, zięb i słowików. Na polach ujrzymy bociany i żurawie.
Pamiętajmy, że te wspaniałe stworzenia w każdej sekundzie życia walczą o przetrwanie i że ich świat, choć ten sam, jest zupełnie inny niż nasz.
Na zdjęciach ptaki zimujące w Polsce.

Tekst i zdjęcia Wioletta Kołodziejczyk

1 – Dzięcioł duży
2 – Dzwoniec
3 – Grubodziób
4 – Kos
5 – Kowalik
6 – Mazurek
7 – Mysikrólik
8 – Raniuszek
9 – Rudzik
10 – Sierpówka
11 – Sikorka bogatka
12 – Sikorka czarnogłówka
13 – Sikorka czubatka
14 i 15  – Sikorki modraszki
16  – Sikorka sosnówka
17  – Sójka
18  – Strzyżyk
19  – Wąsatka
20  – Zięba

 

Dodaj komentarz