Nowy zarząd MPKZP

W piątek 6 maja na Walnym Zjeździe Delegatów Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej w PAK KWB Konin wybrano zarząd i komisję rewizyjną.
Przewodniczącym zarządu na kadencję 2016-2020 został Wiesław Kwiatkowski, skarbnikiem Janusz Michalak (DKG), a sekretarzem Iwona Kociszewska (JG-3).
Wybrano także dziewięcioro członków zarządu, są to: Marek Chruściela (EIS, KJM), Arkadiusz Cieśliński (Eko-Surowce, WK), Dariusz Gulczyński (EIS, MTW), Marzena Kostrzewa (Eko-Surowce, TKI), Tomasz Kieliszek (PAK KWB Konin, JG-3), Anna Marciniak (PAK KWB Konin, TG-1), Arkadiusz Mikołajczyk (EIS, KJM), Ewa Mirecka (EL PAK Serwis, EJ) i Henryk Wolski (emeryt).
Przewodniczącą komisji rewizyjnej została Małgorzata Łyskawa (FK), sekretarzem Lidia Roszak (ECA), a członkami Małgorzata Jaworska (FK) i Mariusz Surdyk (DRG-1).

Zjazd był także okazją do podsumowania minionej kadencji. Przewodniczący Wiesław Kwiatkowski powiedział: Nasza kasa ma wielkie tradycje i cieszy się niezmiernie dużą popularnością; nie tylko wśród pracowników PAK KWB Konin, lecz – jak się okazało – również w spółkach grupy kapitałowej. Podpisaliśmy umowy o współpracy ze spółkami, dzięki czemu pracownicy nadal na tych samych warunkach mogą korzystać z kasy, a członkowie zarządu, którzy przeszli do spółek, otrzymali pisemną zgodę na uczestnictwo w posiedzeniach.
Ostatnie wybory odbyły się w nieco zmienionej formule, która dała możliwość uczestnictwa wszystkim chętnym do kandydowania i głosowania. Lecz, jak zawsze przy działalności społecznej, mówiąc kolokwialnie „szału nie było”. Tym bardziej chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację wyborów i osobom pracującym w komisjach wyborczych. Szczególnie podziękowanie należy się przewodniczącemu komisji wyborczej Grzegorzowi Korczakowskiemu za zaangażowanie i ogromny wkład czasu w przygotowania i sprawne przeprowadzenie wyborów.
Można powiedzieć, że przez całą kadencję kasa działała płynnie, nie było żadnych problemów technicznych, a współpraca zarządu, komisji rewizyjnej i naszej Doroty Szubert układała się doskonale. Doświadczenie i wskazówki koleżanki Doroty Szubert, która czuwa nad prawidłowością działania od strony pracodawcy, są bezcenne.
Celem nadrzędnym kasy jest udzielanie członkom pomocy w formie pożyczek oraz zapomóg; wnioski były rozpatrywane na bieżąco, raz w miesiącu. W bardzo wyjątkowych sytuacjach pożyczka jest rozpatrywana w dniu złożenia wniosku; zazwyczaj jest to pożyczka w ramach wkładu, ale nie tylko. Zarząd pozostawił wielkość przyznawanych pożyczek i obecnie jest to kwota 35.000 zł, maksymalnie na 30 rat.
W tej kadencji również udało się zakupić nowy program komputerowy, który sprawdził się w 100 procentach. Zastosowaliśmy także nowe rozwiązania, umożliwiające wycofanie części wkładu lub jego przeksięgowanie. Było wiele obaw o nadmierny wypływ gotówki, lecz dziś już widać, że wszystko idzie zgodnie z naszymi wcześniejszymi wyliczeniami.
W ostatnich latach zmniejszyła się ilość członków kasy. Decydujący wpływ miała tu bardzo duża liczba odchodzących na emerytury, drugim powodem jest obniżanie pensji pracownikom. Jednak obecny stan członków to 1692 osoby, co sprawia, że nadal jesteśmy największą kasą w grupie kapitałowej.
Dziękuję zarządowi kopalni i związkom zawodowym za wsparcie i pomoc, a zarządowi kasy i delegatom za sumienną pracę. Życzę sobie i wam wszystkim jeszcze lepszej współpracy na kolejne lata, a nowym władzom samych sukcesów i jak najmniej problemów.                       e

Na zdjęciach:
Zarząd MPKZP – Iwona Kociszewska, Wiesław Kwiatkowski i Janusz Michalak. Pierwszy z prawej przewodniczący komisji wyborczej Grzegorz Korczakowski.
Komisja rewizyjna – Lidia Roszak, Małgorzata Łyskawa, Mariusz Surdyk i Małgorzata Jaworska.
Dorota Szubert, obsługująca biuro kasy.
Nowe władze MPKZP.

Dodaj komentarz