Bezcenne pięć minut

Międzyzakładowy Górniczy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. św. Barbary przy kopalni Konin od kilku lat współpracuje z Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych, którego pełnoletni uczniowie uczestniczą w akcjach, organizowanych właśnie na terenie szkoły. Korzyść jest obopólna: klub przyczynia się do propagowania idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży, a szkoła regularnie zajmuje czołowe miejsca w turnieju „Młoda krew ratuje życie”.

Jedną z form współpracy są pogadanki z młodzieżą, ostatnia odbyła się 19 marca br. Dyrektor ZSGE Janusz Kamiński nawiązał do sukcesu szkoły w szlachetnym współzawodnictwie honorowego oddawania krwi (w ubiegłym roku była najlepsza wśród 27 placówek zgłoszonych do konkursu w Wielkopolsce) i zachęcał do kontynuowania tej działalności. Wspierali go organizatorzy spotkania, przedstawiciele zarządu górniczego klubu HDK – prezes Andrzej Kłonica oraz Zbigniew Kluska i Andrzej Juśkiewicz. Główna prelegentka Elżbieta Lewandowska z konińskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu przekazała młodzieży fachowe informacje na temat znaczenia oddawania krwi oraz zasad jej przechowywania i podawania pacjentom, a także warunków zdrowotnych, jakie muszą spełniać krwiodawcy.
Organizatorzy opowiadali o udziale w akcji od strony praktycznej, przedstawili też przywileje, z jakich mogą korzystać osoby honorowo oddające krew. Zachętą może być na przykład fakt, że krwiodawcy są najczęściej badaną grupą społeczną. Członkowie klubu HDK przekonywali, że oddanie krwi to nic strasznego, trwa od 4 do 7 minut, średnio 5 minut. Tylko tyle czasu trzeba, żeby uzyskać bezcenny lek.

W spotkaniu, a właściwie dwóch, bo były dwie tury, uczestniczyło w sumie 180 uczniów. Ci młodsi potraktowali je typowo informacyjnie, ale starsi wykazali spore zainteresowanie tematem, co – mamy nadzieję – może przełożyć się na ich przystąpienie do ruchu krwiodawców. Przy okazji sprostowaliśmy kilka nieporozumień – młodzież często myli badania laboratoryjne z oddawaniem krwi i przychodzi na akcje na czczo. A właściwe przygotowanie wymaga zjedzenia kolacji i lekkiego śniadania oraz wypicia przynajmniej dwóch szklanek wody lub herbaty. Okazało się również, że zaledwie jedna czwarta uczniów zna swoją grupę krwi, a przecież ci młodzi ludzie wkrótce zostaną kierowcami. W razie wypadku znajomość grupy krwi gwarantuje o wiele szybszą i skuteczniejszą pomoc  – mówi Andrzej Juśkiewicz, sekretarz zarządu klubu.
Organizatorzy spotkania mają nadzieję, że udział w nim pomoże młodym krwiodawcom przygotować się do najbliższej akcji, która odbędzie się 5 kwietnia, oczywiście w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych.   eg

Fot. Andrzej Juśkiewicz

 

Dodaj komentarz