Tomisławice – początek rekultywacji

Od 1 października ubiegłego roku do końca marca trwały prace rekultywacyjne na zwałowisku zewnętrznym odkrywki Tomisławice. Były one związane z pierwszym etapem rekultywacji technicznej tego obszaru.

Tworzenie zwałowiska zostało zapoczątkowane w 2010 roku, a zakończone w 2014. Całe tomisławickie zwałowisko zewnętrzne ma powierzchnię około 120 hektarów, pierwszy etap robót technicznych objął obszar około 25 hektarów. Dla odkrywki Tomisławice przyjęty został leśny kierunek rekultywacji, zatem docelowo zwałowisko zostanie obsadzone drzewami lasotwórczymi.
Można generalnie przyjąć, że od października zeszłego roku zaczęliśmy rekultywację na odkrywce Tomisławice. Od uruchomienia odkrywki w 2010 roku do pierwszych prac rekultywacyjnych minęło 8 lat. Jest to zgodne z ogólnym schematem naszych działań, średnio od rozpoczęcia zbierania nadkładu do pierwszej rekultywacji mija około 8-9 lat – informuje inż. Jacek Stasiński, kierownik Działu Rekultywacji (IDR).

Zwałowisko zewnętrzne to teren wyniesiony ponad otoczenie o około 30 m, prace na takim obszarze są bardzo ciężkie, ponieważ właściwe ukształtowanie skarp i wierzchowiny wymaga przemieszczania ogromnych mas ziemnych. Roboty utrudnia to, że na zwałowisku występuje mieszanina materiałów o różnych własnościach i w związku z tym – ze względów pogodowych – nie w każdym momencie można wjechać ze sprzętem. Choć przyznać trzeba, że warunki panujące w ciągu ostatniego półrocza pozwoliły wykonać sporo prac.
Roboty trwały nawet w miesiącach zimowych, chociaż trzeba było trochę skakać po terenie. Podczas suchej pogody prace prowadzone były w jednym miejscu, a w czasie deszczu w innym, gdzie pozwalał na to materiał zwałowy. Nadzorowanie rekultywacji to prawdziwa sztuka, trzeba wiedzieć, w którym momencie przesunąć sprzęt w które miejsce, żeby ludziom ułatwić pracę, a jakość wykonania była lepsza. Drugi etap robót technicznych planujemy rozpocząć latem, w lipcu-sierpniu. Kolejną fazą prac są nasadzenia, które prowadzimy stopniowo, w miarę wykonywania rekultywacji technicznej na kolejnym fragmencie zwałowiska. Nasadzenia drzewek rozpoczniemy prawdopodobnie jesienią tego roku – mówi inż. Stasiński.

Przed Działem Rekultywacji KWB Konin, nadzorującym działania, oraz pracownikami spółki PAK Górnictwo, wykonującymi roboty rekultywacyjne, jest zatem jeszcze wiele pracy. Przyznać trzeba, że efekt dotychczas przeprowadzonych robót jest przyjemny dla oka. Zwałowisko nie stanowi jednolitej bryły, jest dość urozmaicone, to raczej pasmo wzniesień o różnej wysokości. Kiedy pagórki zostaną porośnięte lasem, będą prezentować się malowniczo i z pewnością urozmaicą teren przyległy do odkrywki Tomisławice.    eg

Fot. Piotr Ordan
1 – 3   Początek prac rekultywacyjnych (październik 2018)
4 – 7   Część zwałowiska po rekultywacji technicznej
8 –   Zwałowisko z fragmentem przed i po rekultywacji
9 –   Zwałki czekające na rozpoczęcie robót

 

Dodaj komentarz