PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna planuje budowę magazynu energii elektrycznej o mocy 1 MW netto w Elektrowni Bełchatów. Będzie to pierwszy w Polsce magazyn energii elektrycznej w technologii baterii elektrochemicznych, zintegrowany z blokiem konwencjonalnym, w konfiguracji pozwalającej na testowanie różnych jego funkcjonalności. Spółka ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy tego projektu.

Podstawową funkcją magazynu, w trakcie normalnej i bezawaryjnej pracy bloku, będzie zwiększenie mocy przekazywanej do systemu elektroenergetycznego, co jest istotne w dobowych szczytach zapotrzebowania na energię elektryczną. W ramach projektu zostanie też przeanalizowana możliwość zasilania z magazynu energii wybranych urządzeń pomocniczych, zapewnienia natychmiastowej reakcji na wystąpienie przerwy w zasilaniu podstawowym oraz optymalizacji poboru energii na potrzeby ogólne bloków. Przeprowadzone zostaną także testy wykorzystania magazynu pod kątem rynku mocy oraz możliwości świadczenia wybranych usług systemowych i arbitrażu cenowego.

Magazynowanie energii to obecnie jedna z najbardziej rozwijających się gałęzi przemysłu elektroenergetycznego na świecie. Magazyny pozwalają gromadzić energię, a następnie dostarczać ją zgodnie z określonymi parametrami. Równoważenie popytu i podaży energii jest dużym wyzwaniem, ponieważ jej produkcja nie zawsze wiąże się z bieżącym zapotrzebowaniem w systemie elektroenergetycznym. Magazyny energii pomagają rozwiązać ten problem.

Bełchatowski projekt stanowi część szerszego Programu Magazynowania Energii powstałego w Grupie PGE. Program ten odnosi się do głównych obszarów biznesowych PGE: wytwarzania energii, jej dystrybucji i obrotu. Po zakończeniu testów dotyczących magazynu o mocy 1 MW, PGE rozważy zintegrowanie z blokiem konwencjonalnym magazynu o większej mocy.
Grupa PGE rozwija również inne projekty z obszaru magazynowania energii. Jest ich w sumie osiem o łącznej mocy wstępnie szacowanej na około 40 MW, m.in. przy instalacji fotowoltaicznej na Górze Żar i farmie wiatrowej Karnice I.                                                                                             Oprac. na podst. Biznesalert.pl

 

Dodaj komentarz