Pomoc prawna dla pracowników

Pracownicy kopalń Konin i Adamów oraz spółki PAK Górnictwo, starający się o emeryturę górniczą, napotykają ostatnio problemy ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który często nie uznaje dokumentów wystawianych przez pracodawcę. Sprawa ta była omawiana podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, a także spotkania przedstawicieli pracowników kopalni Konin i Adamów z rzecznikiem praw obywatelskich.

Wobec powtarzających się problemów z uzyskaniem prawa do emerytury górniczej Zarząd PAK KWB Konin postanowił pomóc pracownikom, którzy zamierzają składać wnioski o przyznanie prawa do emerytury górniczej. Pracownicy ci mają możliwość uzyskania nieodpłatnej porady prawnej przy składaniu wniosku o emeryturę górniczą oraz dalszym postępowaniu w tej sprawie. Poradnictwo prawne obejmuje pomoc przy formułowaniu wniosku, wskazanie problemów występujących przy podejmowaniu przez ZUS decyzji o przyznaniu prawa do emerytury oraz wskazanie ewentualnych zarzutów do wydanej decyzji, które mają istotne znaczenie przy rozstrzyganiu odwołania od decyzji emerytalnej.

Porady prawne udzielane są we wtorek w godz. od 15.00 do 16.00 w pokoju nr 59 w Biurowcu A w Kleczewie, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr 6404.
Z porady może skorzystać każdy zainteresowany pracownik kopalni Konin, a także kopalni Adamów i spółki PAK Górnictwo.

 

Dodaj komentarz