Ulicami Konina

Przy pięknej słonecznej pogodzie, idealnej na wycieczkę, w sobotę 7 maja cykliści Towarzystwa Turystycznego „Gwarek” przejechali ulicami Konina, rozpoczynając w ten sposób sezon rowerowy.

Gwarkowie sprawdzili, czy Konin jest przyjazny rowerzystom, jakie w nim panują warunki, mogli też poznać historię mijanych miejsc. – Zawsze staram się, by znaleźć na trasie akcenty kopalniane, tym razem także szukaliśmy górniczych śladów – opowiada Piotr Ordan, organizator rajdu: Wystartowaliśmy spod basenu, dawnego obiektu kopalnianego, przy którym w hołdzie „Solidarności” postawiono głaz pochodzący z odkrywki. Jak policzyłem, takich kamieni jest w Koninie około dwudziestu. Zjechaliśmy w dół najdłuższą ulicą miasta, Przemysłową, która nazwę zawdzięcza usytuowaniu w pobliżu obiektów kopalnianych, brykietowni, FUGO i elektrowni. Przejechaliśmy przez most Piłsudskiego obok stadionu, który także powstał dzięki kopalni, przy budowie pracował nasz sprzęt i ludzie z łopatami, sam pomagałem usypywać wały. Z kopalnią związane było, choćby poprzez nazwę, kino „Górnik”, dziś niestety popadające w ruinę. Ulicą Wzgórze dostaliśmy się na najwyższe wzniesienie Konina, skąd można podziwiać panoramę miasta. Zakończyliśmy rajd w amfiteatrze Parku Chopina, dokąd trasa wiodła zalesionym terenem obok stadionu KS „Górnik”, który stanowił kiedyś własność kopalni.
Wycieczka miała dwa nieoczekiwane przystanki. Trasa prowadziła ulicą Reformacką, przy której do dziś stoi dom rodzinny gwarka Andrzeja. Bardzo się ucieszył, że mógł odwiedzić to miejsce i pokazać je kolegom. Drugie spotkanie wypadło na ulicy Armii Krajowej, bardziej znanej jako „Heimat”, gdzie najstarszym mieszkańcem, jak sam o sobie mówi, jest gwarek Piotr. Ciekawie opowiedział historię swojego osiedla, podkreślając walory przedwojennych budynków.
Ulicami Konina przejechało 21 osób. Ponoć niektórzy gwarkowie narzekali na zbyt krótką trasę… Już wkrótce będą mogli popedałować na dłuższym dystansie – TT „Gwarek” zaprasza na kolejną rowerową wycieczkę 4 czerwca śladami księcia Leszka.    e

Fot. Piotr Ordan
Więcej zdjęć na www.ttgwarek.pl

Dodaj komentarz