Na niedawnym Kongresie Górnictwa Węgla Brunatnego w Bełchatowie pojawił się wątek walki o czystość klimatu i związanej z tym emisji dwutlenku węgla.
Z materiałów przygotowanych przez naukowców z AGH wynika, że globalna emisja CO2 osiągnęła w 2014 roku poziom 35,5 mld ton, jednak jej wzrost roczny spowolnił się – wyniósł 1,2% w porównaniu do średniego rocznego wzrostu w wysokości 2,9% w ostatnich dziesięciu latach. Z wymienionych 35,5 mld ton CO2 tylko 33% wytwarza energetyka. Resztę – inne działy, w tym: 28% transport, 20% przemysł, 11% mieszkania i usługi oraz 8% rolnictwo. Na członków UE przypada ok. 11,2% światowych emisji.

Na rysunku 1 przedstawiono dane na temat emisji CO2 na świecie za 2014 rok. Krajem o największej emisji są Chiny. W 2014 roku wyemitowały ponad 9,76 mld ton CO2 (27,1% światowej emisji), USA 5,99 mld ton (16,9%), UE 3,7 mld ton (11,2%), Niemcy 798 mln ton (2,4%), a Polska 316 mln ton (0,9% światowej emisji) – uplasowała się więc dopiero na 23 miejscu!
W Europie najwięcej CO2 wytwarzają Niemcy (7 miejsce na świecie, prawie trzy razy więcej niż Polska). Tymczasem panuje utrwalony pogląd, że Polska z powodu energetyki węglowej jest największym trucicielem Europy. Przed nami są jeszcze takie kraje jak Wielka Brytania, Francja i Włochy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Niemcy emitują 9,8 ton, a Polska 9,1 ton CO2. W dodatku u nas wskaźnik maleje, a u naszych zachodnich sąsiadów rośnie. Czemu więc to my, a nie Niemcy, nazywani jesteśmy Coalandem Europy? Dlaczego tylko nam dostaje się za korzystanie z węgla w energetyce?
Poziom emisji CO2 należy porównywać z danymi za rok 1988 (to rok bazowy dla Polski, związany z podpisaniem protokołu z Kioto) i na tym tle oceniać efekty walki o czystość klimatu. Dokonania Polski na tle świata, a szczególnie na tle UE, w zakresie zmniejszania emisji CO2 przedstawiono na rysunkach poniżej. Pokazują one procentową zmianę wielkości emisji tego gazu w różnych krajach i regionach pomiędzy rokiem 1988 a 2014. Widać, które kraje „walczą” z emisją CO2 jedynie w mediach, a które realizują to faktycznie.

Polska od 1988 do 2014 roku obniżyła emisję o prawie 35%, a kraje UE tylko o 20,6%. Mniej niż Polska obniżyły emisję takie kraje unijne jak Niemcy, Wielka Brytania, Włochy czy Francja. A Holandia, USA, Kanada, Hiszpania, Indie, Chiny i szereg innych zwiększyły emisję od roku bazowego.

Oprac. na podst. Węgiel brunatny to paliwo przyszłości czy przeszłości?
autorzy: Zbigniew Kasztelewicz, Antoni Tajduś i Tadeusz Słomka

Dodaj komentarz