Dwadzieścia lat temu na Jóźwinie

Ostatni dzień marca 1999 przeszedł do historii jako początek budowy wkopu udostępniającego odkrywki Jóźwin II B. Parę minut po godzinie ósmej rano zmodernizowana koparka SRs 1200 rozpoczęła pracę. Chwilę przedtem przecięcia wstęgi dokonali: starosta koniński Elżbieta Streker-Dembińska, burmistrz Kleczewa Marek Wesołowski i dyrektor naczelny kopalni Bronisław Włodarczyk. O zakończeniu prac przygotowawczych zameldował dyrektor do spraw rozwoju i inwestycji Stanisław Jarecki.

Przed rozpoczęciem zdejmowania nadkładu trzeba było wykonać szereg prac związanych z wykupem gruntów, budową zasilania w energię elektryczną oraz budową pięciu przenośników taśmowych do odstawy nadkładu na zwałowisko wewnętrzne odkrywki Jóźwin I oraz Jóźwin II A. Z odkrywki Pątnów przetransportowana została koparka SRs 1200 i zwałowarka A2RsB 8800. Koparka poddana została kapitalnemu remontowi i modernizacji układu urabiania, zamontowano m. in. przekładnię napędową nowej generacji. W celu odwodnienia wkopu w dwóch poprzednich latach odwiercono 55 studni i wybudowano 7 km rowów i kanałów, a istniejące już rowy melioracyjne poddano renowacji.
Ponieważ projektowana trasa przenośników taśmowych i dróg zakładowych przecinała drogę krajową i tory kolejki wąskotorowej, trzeba było wybudować specjalne skrzyżowanie. Wybrano wariant bezkolizyjny – przepust rurowy o długości 54 m i szerokości ponad 6,5 m. W tunelu biegnie taśmociąg i droga kopalniana, którą mogą przejeżdżać pojazdy kołowe i sprzęt pomocniczy. Przepust zbudowano z 1026 segmentów, połączonych za pomocą 14 500 śrub o zwiększonej wytrzymałości.

Zakończenie budowy wkopu udostępniającego planowano na 1 października 2002 roku. Udało się przyspieszyć ten termin – węgiel został odkryty 18 czerwca 2002 roku.      eg

Fot. Piotr Ordan
1 i 2 – Budowa przepustu
3 – Koparka SRs 1200 wraz z podawarką
4 i 5 – Dyrektorzy Stanisław Jarecki i Zbigniew Kasztelewicz składają meldunek o gotowości odkrywki do zdejmowania nadkładu
6 – Wstęgę przecięli: dyrektor naczelny kopalni Bronisław Włodarczyk, starosta koniński Elżbieta Streker-Dembińska i burmistrz Kleczewa Marek Wesołowski
7 – Pierwsza zabierka

 

Dodaj komentarz