Konsekracja kościoła w Kryszkowicach

W niedzielę 15 września biskup włocławski Wiesław Mering poświęcił kościół Matki Bożej Licheńskiej w Kryszkowicach. Świątynia powstała w ramach rekompensaty za działalność górniczą i zastąpi kaplicę w Tomisławicach, znajdującą się na terenie przejętym przez kopalnię Konin.

Realizacja przedsięwzięcia wymagała zaangażowania wielu stron, poza PAK KWB Konin jako inwestorem i Diecezją Włocławską, duży wkład wniosły władze gminy Wierzbinek oraz projektanci z Biura Obsługi Inwestycji „Innowator-Plus” z Konina i wykonawca, Zakład Budowlany MS-BUD z Włocławka.

W konsekracji obok biskupa Meringa i proboszcza parafii Tomisławice i Sadlno Krzysztofa Antczaka wzięli udział duchowni z diecezji zaangażowani w budowę kościoła. PAK KWB Konin reprezentował prezes Paweł Markowski i członek zarządu Aneta Lato-Żuchowska, dyrektor ds. rozwoju Grzegorz Frąckowiak i pracownicy pionu inwestycji oraz kierownictwo odkrywki Tomisławice. Ze strony gminy Wierzbinek w uroczystości uczestniczył wójt Paweł Szczepankiewicz i radni. Obecni byli także parlamentarzyści, przedstawiciele wojewody, starostwa oraz ościennych gmin. Licznie przybyli wierni miejscowej parafii. Oprawę muzyczną zapewniła górnicza orkiestra pod kierownictwem Mirosława Pacześnego.

Ksiądz prałat Lesław Witczak przypomniał historię budowy kościoła; choć trwała ona niecałe dwa lata, od października 2017 roku do lipca br., to pierwsze ustalenia podjęto już w 2011 roku.
Zwracając się do wiernych biskup Wiesław Mering powiedział: Jeśli popatrzymy na nasze wioski i miasta, co mamy piękniejszego od świątyń? Właśnie kościoły zwracają naszą uwagę. To jest stary odruch człowieka, żeby stawiać świątynie Bogu, w którego wierzy. Nie skąpi się na świątynie sił ani środków materialnych, bo człowiek rozumie, że muszą być takie miejsca, takie przestrzenie, które pozwolą mu zająć się czymś więcej niż doczesnymi interesami. Potrzebujemy świątyń, żeby zetknąć się z Bogiem. My budujemy dom materialny, a On buduje nam dom wieczny.

Prezes zarządu kopalni Paweł Markowski podkreślił bardzo dobrą współpracę z wójtem Pawłem Szczepankiewiczem, samorządem gminy, lokalną społecznością, proboszczami i wiernymi miejscowej parafii: To dla nas ogromnie ważne i istotne, zwłaszcza w dzisiejszych trudnych dla górnictwa węglowego czasach. Za życzliwość i gotowość do współpracy bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim, obecnego zarządu, moich poprzedników oraz w imieniu wszystkich pracowników kopalni. Projekt nie mógłby zostać pomyślnie zrealizowany bez zgody i życzliwego wsparcia ze strony księdza biskupa diecezji włocławskiej Wiesława Meringa, wydatnej pomocy księdza prałata Lesława Witczaka, księdza proboszcza Krzysztofa Antczaka i wiernych tutejszej parafii. Składamy za to serdeczne Bóg zapłać.
Prezes Markowski przypomniał, że obecność kopalni w gminie Wierzbinek ma już dziesięcioletnią historię i podkreślił: W naszej działalności nie ograniczamy się do przemieszczenia mas ziemi i wydobywania węgla, staramy się zostawić po sobie porządek i przygotować przekształcony obszar do dalszego zagospodarowania. Również w gminie Wierzbinek zamierzamy pozostawić zielone, zachęcające do wypoczynku tereny z pięknym jeziorem. Już działamy w tym kierunku – w ubiegłym roku rozpoczęliśmy rekultywację techniczną zwałowiska zewnętrznego, a w tym roku kontynuujemy te prace.
Prezes kopalni zapewnił także o zamiarze kontynuowania działalności odkrywki Tomisławice: Niedawno właściciel Zespołu Elektrowni PAK ogłosił program Czysta Polska, zgodnie z którym grupa kapitałowa sięga po nowe dziedziny, dostosowując się do aktualnych założeń polityki klimatycznej. Jednak spieszę zapewnić, że w gminie Wierzbinek zamierzamy kontynuować działalność górniczą. Posiadamy koncesję do roku 2030 i będziemy pracować zgodnie z jej założeniami aż do wyczerpania zasobów. Odkrywka Tomisławice stanowi bardzo ważny element systemu zaopatrzenia w węgiel elektrowni Pątnów, te dostawy są niezbędne dla utrzymania płynnej pracy bloków. Poza tym PAK KWB Konin jako inwestor ma zobowiązania wobec mieszkańców oraz gminy, która poczyniła plany na przyszłość uwzględniając obecność odkrywki na swoim terenie. Nie możemy i nie zamierzamy zawieść tych oczekiwań.
Wracając do dzisiejszej uroczystości, pragnę wyrazić nadzieję, że kościół Matki Bożej Licheńskiej będzie dobrze służyć wiernym parafii, że stanie się miejscem duchowego wsparcia i centrum życia religijnego w Kryszkowicach. Niech patronka świątyni Matka Boża Licheńska weźmie nas wszystkich pod opiekę i czuwa nad nami wszystkimi.

Wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz nawiązując do dziejów Kryszkowic powiedział: Jesteśmy świadkami historycznej chwili. Jako samorząd gminy cieszymy się bardzo, że doszło do budowy tej świątyni. To piękny ślad, który pozostanie po nas na zawsze. Niech ta świątynia służy wszystkim wiernym parafii Tomisławice i Sadlno, całej społeczności gminy.

Biskup Mering poświęcił także kamień stojący obok kościoła, upamiętniający budowniczych obiektu. Po zakończeniu uroczystości wystąpiła górnicza orkiestra oraz zespół folklorystyczny Echo Kujaw, a wójt Wierzbinka zaprosił wszystkich na poczęstunek w kryszkowickim parku.     eg

Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz