Piątkowa akcja

Piątek 13 września nie był pechowy ani dla krwiodawców zrzeszonych w Klubie HDK PCK im. św. Barbary, ani dla tych, którzy czekają na ich pomoc. Efektem zbiorowego oddawania krwi, zorganizowanego przez zarząd klubu, było 19 800 ml tego cennego leku.

Była to już 197. akcja poboru krwi w historii górniczego klubu działającego przy KWB Konin. Tym razem akcję obsługiwało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania. W tym roku kopalniany klub pozyskał już blisko 150 litrów krwi, oddanej w konińskim szpitalu oraz podczas trzech zbiorowych akcji.
Podczas tej wrześniowej zgłosiło się 57 osób, krew oddało 44 spośród nich, w tym 7 ze szkoły budowlanej. Taka frekwencja pozwala z nadzieją spojrzeć na kolejną, ostatnią w tym roku akcję zaplanowaną na 29 listopada, która zostanie przeprowadzona pod okiem RCKiK Kalisz.

Zarząd klubu serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym osobom oraz dyrekcji Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych za udostępnienie trzech pomieszczeń klasowych.   zk

Fot. Zbigniew Kluska

 

Dodaj komentarz