Ościsłowo – kolejna zwłoka

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 26 bm. opublikował zawiadomienie w sprawie planowanej odkrywki Ościsłowo.
Informuje w nim, że „postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 10 marca 2017 r. (…) odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na Wydobyciu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z Odkrywki Ościsłowo nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego.”

W dokumencie GDOŚ przypomina, że w marcu wezwał PAK KWB Konin do „złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dowodowego. Materiał dowodowy nie został jeszcze w całości uzupełniony.”
W związku z tym generalny dyrektor wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy na 31 grudnia 2019 r.
Ostatnie zawiadomienie GDOŚ to trzeci wydany w tym roku dokument w kwestii Ościsłowa, przesuwający termin załatwienia sprawy, poprzednie ukazały się w lutym i maju.     eg

 

Dodaj komentarz