Zasłużeni dla zdrowia narodu

Klub  Honorowych  Dawców  Krwi PCK im. św. Barbary  działający przy  KWB Konin  ma długą historię  i ogromne zasługi. Wielu członków klubu otrzymało wysokie odznaczenia za pomoc udzielaną osobom czekającym na najcenniejszy lek. Ostatnio do grona zasłużonych dołączyli kolejni.

Szesnastego października w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu odbyła się akademia, na której wręczono odznaczenia Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. To jedno z najwyższych wyróżnień przyznawane osobom, które oddały przynajmniej 20 litrów krwi.
Członkowie górniczego klubu również zostali w ten sposób uhonorowani. Odznakę odebrali: Józef Tomicki, Sławomir Szabelski, Andrzej Szabelski, Tomasz Kuschek, Dariusz Rabiega i Roman Śliwczyński.  Serdecznie  gratulujemy!     eg

Fot. Zbigniew Kluska

Stoją od lewej: Józef Tomicki, Sławomir Szabelski, Andrzej Szabelski i Tomasz Kuschek

Dodaj komentarz