Apel dziesięciu

Dziesięciu naukowców i specjalistów górnictwa odkrywkowego przygotowało apel dotyczący przyszłości branży węgla brunatnego. Dokument został przyjęty podczas IX Europejskiego Meetingu Gospodarczego, który odbył się 17 października br. w Warszawie.
Autorzy podkreślają, że bezpieczeństwo energetyczne kraju to jeden z najistotniejszych wyznaczników jego niepodległości i nienaruszalności.   Apel podpisali profesorowie AGH w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Państwowego Instytutu Geologicznego, Poltegor Instytut z Wrocławia oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.
Dokument został wręczony wiceministrowi energii Adamowi Gawędzie. Treść apelu poniżej.

Art. 5. „Rzeczpospolita Polska strzeże
niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium,
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela
oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa
narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska,
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU
LOKUJE SIĘ W GRUPIE NAJISTOTNIEJSZYCH DETERMINANTÓW
JEGO NIEPODLEGŁOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI

APEL DZIESIĘCIU
WARSZAWA, 17 PAŹDZIERNIKA 2019 roku

Apelujemy – o determinację, polityczną odpowiedzialność i skuteczność działań, aby górnictwo i energetyka węgla brunatnego z potencjału wiedzy, doświadczeń i zasobów mogły nadal stanowić istotną część strategii naszego bezpieczeństwa energetycznego – na czas transformacji elektroenergetyki, i na przyszłość, w miarę pozyskiwania nowych technologii bez nadużywania paradygmatu klimatycznego.

Prof. Bronisław Barchański – AGH Kraków
Prof. Jerzy Bednarczyk – Poltegor Instytut Wrocław
Prof. Józef Dubiński – ZG SITG Katowice
Prof. Monika Hardygóra – Politechnika Wrocławska
Prof. Wiesław Kozioł – AGH Kraków,
Prof. Marian Miłek – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Prof. Wojciech Nowak – AGH Kraków
Prof. Marek Ściążko – AGH Kraków/ IChPW Zabrze
Prof. Stanisław Wołkowicz – Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa
Prof. Radosław Zimroz – Politechnika Wrocławska

 

ENERGETYKA BRUNATNA W POLSCE
DEKALOG ATRYBUTÓW

1.  Energetyka brunatna z zasobów węgla brunatnego, wiedzy, doświadczeń i wagi w krajowym systemie energetycznym może i winna być gwarantem istotnej części bezpieczeństwa energetycznego Polski.

2. Udokumentowane zasoby węgla brunatnego ubezpieczają potrzeby generacji energii elektrycznej, w szczególności na czas jej przemian systemowych, ale także w logice bezpiecznej energetycznie Polski przez cały okres transformacji energetycznej.

3.  Złoża Złoczew, Gubin, Ościsłowo i Dęby Szlacheckie to cząstka tego, co w zasięgu i co bezwzględnie należy chronić autorytetem państwa i pozostawiać w jego wyłącznej dyspozycji w zbiorze strategicznych zasobów surowcowych.

4.  Współpraca polskich uczelni, naukowców i specjalistów z doświadczeń wielu lat dowiodła, że potrafimy pozyskiwać węgiel jak najmniej kolizyjnie, z logiką poszanowania środowiska i tak, aby jak najszybciej i najlepiej przywracać obszary aktywności eksploatacyjnej do natury.

5.  Mamy dość wiedzy, aby sięgać do czystych technologii generacji na węglu brunatnym, od technologii zgazowania węgla z emisją CO2 około 600 g/kWh w pierwszej kolejności, a w późniejszym okresie w oparciu o technologię ogniw paliwowych z emisją CO2 poniżej 350 g/kWh, aż po układy hybrydowe.

6.  Generacja energii elektrycznej z węgla brunatnego będzie nadal najtańszą w zbiorze możliwych rozstrzygnięć istotnej części dostaw energii elektrycznej na czas przemian i ubezpieczenia niestabilnej energetyki ze źródeł odnawialnych i istotnym warunkiem jej rozwoju.

7.  W zaawansowanym procesie transformacji energetycznej bloki węglowe mogą stanowić rezerwę mocy dla krajowego systemu elektroenergetycznego na wypadek niedostępności generacji odnawialnej.

8.  Branża oparta o węgiel brunatny jest ekonomicznie samowystarczalna. Od 1989 roku nie korzystała z pomocy publicznej, a dla istotnej części kraju stanowi o jego rozwoju gospodarczym i społecznym z dziesiątkami tysięcy miejsc pracy.

9.  Wykorzystanie ubocznych produktów spalania paliw stałych w energetyce, w tym pozyskiwanie gipsu w procesach odsiarczania, jest istotne dla wielu gałęzi gospodarki i chroni środowisko naturalne eliminując potrzebę wydobywania wielu minerałów metoda nowych odkrywek.

10.  Polityka klimatyczno-energetyczna UE, surowa wobec węgla z normami emisyjnymi z Pakietu Zimowego, praktycznie eliminuje prawo traktatowe do stanowienia o własnej polityce energetycznej państw członkowskich, stąd winna być przedmiotem naszych starań i refleksji zainteresowanych państw Wspólnoty Europejskiej, aby prowadzić do jej urealnienia.

Źródło: Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego

Fot. 1   Sławomir Wochna, prezes zarządu Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego i dyrektor KWB Turów, odczytuje apel

Fot. 2   Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, i doradca Herbert Leopold Gabryś wręczają dokument ministrowi Adamowi Gawędzie (po lewej)

 

Dodaj komentarz