W ostatnim numerze kwartalnika „Węgiel Brunatny” można znaleźć artykuł dr. Macieja Zajączkowskiego z AGH na temat możliwości wykorzystania węgla brunatnego do produkcji wodoru.

Nad takim rozwiązaniem od lipca br. pracują specjaliści z Australii i Japonii. „Projekt Hydrogen Energy Supply Chain (HESC), czyli łańcuch dostaw energii wodorowej, zakłada wydobywanie węgla brunatnego, jego zgazowanie w celu produkcji wodoru oraz transportowanie drogą morską do Japonii. Wartość projektu pilotażowego wynosi 353 mln USD (około 1,4 mld PLN).  Bez  wątpienia jest to jeden z największych projektów badawczych powiązanych z wykorzystaniem węgla brunatnego” – pisze autor artykułu.

Rząd Australii, kraju posiadającego bogate złoża węgla brunatnego, zdecydował się na realizację tego projektu ze względu na politykę klimatyczną i presję wobec tradycyjnego wykorzystania surowców kopalnych. Dzięki nowej technologii Australia mogłaby zostać eksporterem czystej energii, a Japonia, która zakłada u siebie szybki rozwój przemysłu wodorowego, głównym odbiorcą produktu.

Projekt pilotażowy ma trwać od 2019 do 2021 roku. W tym czasie zostaną przetestowane procesy wytwarzania i transportu wodoru, co umożliwi podjęcie decyzji o ewentualnej jego produkcji na skalę przemysłową.
Autorzy projektu planują próbne wytworzenie około 3 Mg skroplonego wodoru. W jaki sposób? Surowiec będzie pochodził z kopalni odkrywkowej Loy Yang (stan Wiktoria). W pobliskiej elektrowni zostanie wybudowana instalacja zgazowania węgla i produkcji gazu syntezowego, z którego następnie zostanie wydzielony wodór i przetransportowany do portu w Hastings. Tam wodór w stanie gazowym zostanie skroplony (w temperaturze -253 C), co zmniejszy jego objętość 800-krotnie i tym samym znakomicie ułatwi transport. Skroplony wodór będzie załadowany na specjalnie zaprojektowany statek, który popłynie do japońskiego portu Kobe. Tam zostanie wybudowana instalacja do rozładunku skroplonego wodoru i jego magazynowania.

„Ponieważ globalny popyt na wodór stale rośnie, inwestycje w technologie produkcji tego pierwiastka mogą otworzyć nowe innowacyjne kierunki wykorzystania węgla brunatnego w przyszłości” – zauważa autor, przypominając, że temat nowego zastosowania węgla podjęła m. in.  AGH rozważając możliwości produkowania na jego bazie wodoru i gazu.

Oprac. na podstawie „Wodorowa przyszłość węgla brunatnego?” („WB” nr 3/108 )

 

Dodaj komentarz