Rada pracowników wybrana

Załoga PAK KWB Konin wybrała siedmioosobową Radę Pracowników IV kadencji. Głosowanie odbyło się 25 października br. Główna komisja wyborcza, pracująca pod kierownictwem Wiesława Kwiatkowskiego, stwierdziła ważność wyborów zarówno w poszczególnych okręgach, jak i w całej spółce.

Czynne prawo wyborcze przysługiwało 851 pracownikom. W wyborach wzięły udział 504 osoby, co stanowi 59,22 % uprawnionych do głosowania. Taka frekwencja wystarczyła, by wybory zostały uznane za ważne. Oddano 493  głosy ważne  i 11 nieważnych.
W okręgu wyborczym nr 1 frekwencja wyniosła 55,86 %, w okręgu nr 2 – 55,43 %, a w okręgu nr 3 aż 73,78 %. Po raz pierwszy radę pracowników kopalni Konin wybrano w pierwszej turze. To niewątpliwie efekt sprawnego działania komisji wyborczych oraz odpowiedzialności pracowników.

Kandydowało 16 osób. Najwięcej głosów uzyskali: Szymon Mirecki (JTG), Tomasz Lewandowski (JG-1), Przemysław Frydrychowski (JG-1), Tomasz Kieliszek (JG-1), Grzegorz Przebieracz (JG-1), Krzysztof Wędrychowski (TG-1) i Witold Kłosowiak (ZT).
Kadencja Rady Pracowników trwa cztery lata.     eg

 

Dodaj komentarz