Honory i odznaczenia

Konińscy górnicy spotkali się na barbórkowej akademii 6 grudnia. Zaproszenie na tę uroczystość przyjęli dwaj posłowie, wicewojewoda wielkopolski, pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego, prezydent i wiceprezydent Konina oraz przewodniczący Rady Miasta, burmistrzowie i wójtowie górniczych gmin, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu oraz przedstawiciele służb miejskich. Wśród gości był także prezes zarządu ZE PAK, przedstawiciele rady nadzorczej oraz spółek grupy kapitałowej. Na akademię przybyli seniorzy – byli dyrektorzy i prezesi kopalni, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, rady pracowników i społecznej inspekcji pracy oraz reprezentanci załogi kopalni Konin i spółki PAK Górnictwo.

Do uczestników spotkania zwrócił się prezes zarządu PAK KWB Konin Paweł Markowski, który powiedział m.in.: Barbórka to najważniejsze święto górniczego stanu. Jest wyjątkową okazją do zastanowienia się, co zrobiliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Jak Państwo (a zwłaszcza pracownicy kopalni) wiecie, dzisiejsza sytuacja firmy, ale też i całego przemysłu górnictwa węglowego i energetycznego, nie jest najlepsza. Jednak w tych trudnych czasach są też iskierki nadziei.
Zacznę od wydarzenia, które było szczególnie istotne dla kopalni Konin w roku 2019, to jest od odkrywki Tomisławice. Od dziesięciu lat toczyliśmy bój z pseudoekologami, którzy próbowali zamknąć naszą odkrywkę, sprawa stanęła aż przed Komisją Europejską. Jednak w tym roku dostaliśmy ostateczną decyzję, że odkrywka Tomisławice działa zgodnie z prawem i działać będzie dalej.

Patrząc na salę, w której się spotkaliśmy, nie mogę nie wspomnieć o tym, że dużą część obowiązków związanych z pracą w kopalni wzięli na swoje barki pracownicy spółki PAK Górnictwo, których przedstawiciele są na naszej uroczystości. Wy byliście pierwszymi, których dotknęła restrukturyzacja. W tym roku w ramach dalszej restrukturyzacji spora grupa pracowników administracji została przejęta przez Zespół Elektrowni PAK. Wierzcie mi, że nasze działania restrukturyzacyjne są niezbędne, aby umożliwić dalsze funkcjonowanie kopalni w tych jakże trudnych dla górnictwa i energetyki węglowej czasach.

Mimo trudności, z jakimi się borykamy, zwłaszcza w otoczeniu kopalni, możemy być dumni z efektów naszej pracy. Od początku roku zdjęliśmy ponad 40 mln m sześć. nadkładu i wydobyliśmy ponad 5,5 mln ton węgla, dostawy węgla do elektrowni – co mogą potwierdzić energetycy – w pełni zaspokajają jej potrzeby.
Działalności odkrywek towarzyszą dodatkowe obowiązki i przedsięwzięcia. W tym roku w ramach usuwania szkód górniczych sfinansowaliśmy budowę kościoła w Kryszkowicach, świątynia została konsekrowana we wrześniu. Pokryliśmy koszty budowy 6-kilometrowego odcinka drogi w gminie Wierzbinek, a także przebudowy napowietrznej linii 220 kV. Dlaczego o tym mówię? Bo to też są dodatkowe, i to wielomilionowe, koszty działalności kopalni.

Doskonale rozumiem, że to, co najbardziej interesuje naszą załogę, dotyczy przyszłości – jakie mamy perspektywy i czy utrzymamy miejsca pracy. Wyczerpujące się zasoby węgla w naszych czynnych odkrywkach oraz towarzyszące nam trudności zewnętrzne rodzą niepokój w kwestii przyszłości firmy, co z pewnością spędza sen z powiek naszym pracownikom.
Śpieszę zapewnić, że myślimy o przyszłości i mamy plany dalszego działania. Przede wszystkim podjęliśmy starania o przedłużenie koncesji. Przypomnę, że koncesja na odkrywkę Jóźwin i odkrywkę Drzewce kończy się w roku 2020. Odpowiednie wnioski już zostały złożone w ministerstwie, zamierzamy eksploatować węgiel na tych odkrywkach co najmniej do końca roku 2021.
Nie rezygnujemy z uruchomienia Ościsłowa. Starania o tę odkrywkę to już jest historia, o której Państwo słyszycie od szeregu lat. Z techniką, technologią potrafimy sobie poradzić doskonale, natomiast z biurokracją niestety nie.

Chcemy także wpisać się jako spółka w plan transformacji gospodarczej regionu, opartej o odnawialne źródła energii. Doskonale wiem, że skrót OZE nie jest lubianym przez górników słowem. Ale świat się zmienia i powinniśmy się do niego dostosować, zwłaszcza że dostrzegamy w tych zmianach szanse dla siebie. Mamy przecież wykształconą kadrę, wysoką kulturę techniczną i szerokie doświadczenie w wielu dziedzinach. Dysponujemy terenami pogórniczymi, które starannie rekultywujemy i które stanowią doskonałą lokalizację pod budowę farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Grupa kapitałowa ZE PAK planuje także przystosowanie części instalacji węglowej w elektrowni Konin do spalania biomasy oraz uruchomienie produkcji wodoru.
Wiem, że załogę nurtuje pytanie, czy nowe miejsca pracy będą dostępne dla pracowników kopalni. Zapewniam, że zamierzamy wykorzystać Wasz potencjał. Chcę też podkreślić, że rozwój nowych dziedzin nie oznacza przekreślenia działalności górniczej. Węgiel będzie przez najbliższych parę lat podstawowym surowcem do produkcji energetycznej w grupie ZE PAK. Nadal jest on naszym priorytetem – dlatego właśnie staramy się o przedłużenie funkcjonowania naszych odkrywek i utrzymanie zatrudnienia.

Jestem górnikiem od wielu lat i wiem, że pokonywanie trudności to dla ludzi naszego zawodu chleb powszedni. Wierzę, a zarząd kopalni podziela moje zdanie, że uda nam się przetrwać ten trudny okres dla górnictwa węglowego i dobrze wykorzystać nowe szanse. Zrobimy wszystko, aby tak się stało.

Podczas akademii wyróżniający się pracownicy zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i zakładowymi. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej prezydent RP nadał medal złoty Za Długoletnią Służbę Stefanowi Dębińskiemu, Jarosławowi Szwedowi, Szczepanowi Tomaszewskiemu i Markowi Wiktorskiemu.
Zgodnie z postanowieniem ministra energii w uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa odznaką honorową Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnieni zostali: Jacek Banasiak, Urszula Bartkowiak, Paweł Chojnacki, Dariusz Janowski, Bartłomiej Stolarek i Jerzy Wróbel.
Prezydent Konina wyróżnił odznaką honorową Za Zasługi dla Miasta Konina Witolda Kłosowiaka i Wiesława Kwiatkowskiego.

Zarząd kopalni przyznał odznakę Zasłużony Pracownik KWB Konin 35 osobom.

Zostały nadane także stopnie górnicze. Otrzymali je: Jacek Bobrowski, Sławomir Kozyra, Tomasz Rachwalski, Zbigniew Renik, Józef Stryganek (górnik II stopnia), Michał Drop (górnik I stopnia), Dariusz Janowski (technik górniczy II stopnia), Mariusz Antecki i Marek Krzymiński (technik górniczy I stopnia), Tomasz Bobrowski (inżynier górniczy III stopnia), Mariusz Pająk (inżynier górniczy II stopnia) oraz Krzysztof Działak, Maciej Fryzka, Tomasz Andrzejewski, Andrzej Król, Marek Pilarczyk, Grzegorz Przebieracz i Marek Zieliński (inżynier górniczy I stopnia).

Honorowymi szpadami górniczymi wyróżnieni zostali: Tadeusz Cichocki, Jarosław Kowalczyk, Grzegorz Korczakowski, Andrzej Łechtański, Jacek Piotrowski, Paweł Piasecki, Robert Serafiński, Grzegorz Szczepankiewicz, Józef Tomicki, Janusz Zieliński, Andrzej Klemczak i Andrzej Naworski.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach przyznał odznakę Zasłużony Działacz SITG Andrzejowi Ignaczakowi, Grzegorzowi Przebieraczowi, Krzysztofowi Przybylskiemu, Dawidowi Stolarskiemu i Grzegorzowi Witkowskiemu.
Tytułem Honorowy Członek SITG wyróżniony został Bogdan Zawacki.
Oficjalną część spotkania zamknął krótki koncert orkiestry górniczej pod kierownictwem Mirosława Pacześnego.      eg
Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz