Gwiazdka od krwiodawców

Górniczy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. św. Barbary działający przy KWB Konin systematycznie organizuje akcje zbiorowego krwiodawstwa. W tym roku przeprowadzono cztery akcje, ostatnia odbyła się 29 listopada. Członkowie klubu zasilają także Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza znajdujący się w konińskim szpitalu.
Podczas tegorocznych akcji oraz w punkcie szpitalnym łącznie 389 osób oddało 183 litry bezcennego leku. Zarząd klubu serdecznie dziękuje wszystkim koleżankom i kolegom, którzy przekazując innym cząstkę siebie ratują ich zdrowie i życie.
Członkowie klubu często uczestniczą w zbiórkach charytatywnych. Podczas ostatniej, Czerwonokrzyskiej Gwiazdki Wigilijnej zorganizowanej 6 grudnia, zbierali artykuły żywnościowe i pieniądze dla potrzebujących podopiecznych konińskiego oddziału PCK.      eg

Na zdjęciach: Krwiodawcy podczas zbiórki Czerwonokrzyskiej Gwiazdki

 

Dodaj komentarz