Jubileuszowa Barbórka w kopalni Adamów

Obchody Dnia Górnika w PAK KWB Adamów miały szczególny charakter, w tym roku minęło bowiem 60 lat od czasu powstania kopalni. Pracownicy i emeryci turkowskiego zagłębia mogli poczuć wagę historii i docenić doniosłość przemian, jakie w regionie sprawiła działalność kopalni odkrywkowej.

Dzień górniczego święta rozpoczęto mszą w kościele p.w. św. Barbary w Turku; pracownikom i zarządowi spółki towarzyszyli samorządowcy, przedstawiciele lokalnej administracji i przyjaciele kopalni. Ze świątyni górnicy przemaszerowali ulicami miasta do Klubu Barbórka na uroczyste spotkanie.

Do tej rocznicy powstania kopalni nawiązał w swoim wystąpieniu prezes zarządu Paweł Markowski: Nasze dzisiejsze spotkanie jest niecodzienne. To historyczna Barbórka – wszak kopalnia Adamów działa od 60 lat. To sześć dekad zbierania doświadczeń, zmagań z trudnościami geologicznymi i testowania nowych technologii.
Dowiedziałem się, że złoże węgla brunatnego pod Turkiem zostało odkryte trochę przypadkowo, w czasie poszukiwań ropy naftowej. I tu pojawia się postać geologa Adama Patli, który kierował pracami poszukiwawczymi. To właśnie jego imię dało nazwę kopalni i budowanej równolegle elektrowni.
Przedsiębiorstwo państwowe o nazwie Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” w budowie powstało 27 stycznia 1959 roku. Taki był początek. Budowa przebiegała żwawo, już w 1962 roku zmontowano pierwszy układ KTZ. Dwa lata później odkrywka Adamów została przekazana do eksploatacji, a w elektrowni uruchomiono pierwszą turbinę.
Inwestycja miała kolosalne znaczenie dla miasta i ówczesnego powiatu, nie ma przesady w twierdzeniu, że otworzyła okno na świat zacofanemu gospodarczo terenowi. Dzięki budowie zakładów przemysłowych region turkowski i samo miasto dostały szansę wejścia na drogę dynamicznego rozwoju. Nowe rozwiązania techniczne i determinacja załogi sprawiły, że przedsiębiorstwo się rozwijało, a produkcja rosła. Dziesięciolecie kopalni, obchodzone w 1969 roku, zbiegło się z wydobyciem dziesięciomilionowej tony węgla.
Średnie wydobycie z wszystkich odkrywek sięgało niegdyś grubo powyżej 4 mln ton rocznie. Rekordowy był rok 1996, kiedy kopalnia Adamów wydobyła 5 mln 190 tys. ton surowca. Od początku działalności z wszystkich odkrywek górnicy wydobyli 215 mln 847 tys. ton węgla. W tym czasie zdjęto 1 mld 432 mln 368 tysięcy metrów sześć. nadkładu.

Kopalnia Adamów może się pochwalić solidnym dorobkiem i ogromnym wkładem w rozwój gospodarczy Turku i regionu. Nie tylko w sensie istnienia zakładu przemysłowego z liczną załogą (w najlepszych latach w kopalni pracowało ponad 3 tysiące osób), ale także w sensie rozwoju kultury technicznej i życia społecznego, w tym sportowego i artystycznego.
Górników z Adamowa cechowała zawsze wzorowa współpraca z władzami miasta, gmin i powiatu. Wiele przedsięwzięć podejmowanych przez zakład wydobywczy wymagało uzgodnień z administracją lokalną, samorządami oraz instytucjami. Rozmowy były zawsze rzeczowe i owocne, dobra wola wszystkich zainteresowanych stron pozwalała szybko wypracować porozumienie. Ten model współdziałania udało się utrzymać do dziś – wszystkim naszym partnerom serdecznie za to dziękujemy.
Górnicy zmienili także krajobraz. I to na lepsze – w rejonie pozbawionym naturalnych jezior kopalnia zostawi po sobie aż 8 zbiorników wodnych. Dwa z tych akwenów, Przykona i Bogdałów, są doskonale zagospodarowane i od lat stanowią wspaniałe i popularne miejsce wypoczynku. Z pewnością również kolejne zbiorniki urozmaicą krajobraz oraz mikroklimat regionu i będą służyć mieszkańcom.
Ale zrekultywowane tereny pogórnicze mają nie tylko walor rekreacyjny, stwarzają wiele innych możliwości. Dostrzegły to samorządy górniczych gmin, z rozmachem do działań przystąpiły takie gminy, jak Brudzew czy Przykona.
Potencjał terenów pokopalnianych zamierza wykorzystać także grupa kapitałowa ZE PAK, którą obecna sytuacja na rynku energetycznym skłania do poszukiwania nowych alternatywnych źródeł energii niskoemisyjnej. Powstał program inwestycji, które przy wykorzystaniu wsparcia dla regionów górniczych w ramach Platformy Węglowej, dadzą impuls rozwoju w nowych obszarach działalności. Projekt przewiduje budowę farmy wiatrowej i farm fotowoltaicznych oraz uruchomienie produkcji paneli fotowoltaicznych w Warence. Dzięki realizacji tego projektu powstaną nowe, w tym również wysokospecjalistyczne, miejsca pracy. Warenka uznana została także za optymalną lokalizację dla budowy centrum logistycznego.

Chcę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że mimo zamknięcia elektrowni Adamów, odkrywka jest nadal potrzebna, pełni istotną rolę w ciągu produkcyjnym ZE PAK. Zamierzamy więc sprawić, aby mogła nadal funkcjonować. Koncesja dla odkrywki Adamów jest ważna do maja przyszłego roku. Złożyliśmy wniosek o przedłużenie koncesji do roku 2023. Do tego czasu utrzymamy miejsca pracy dla górników i pracowników innych branż.

Prezes Markowski podziękował wszystkim pracownikom za wytrwałość, rzetelność i profesjonalizm. Wyraził przekonanie, że wspólnymi siłami uda się zrealizować zadania stojące dziś przed spółką: Atutem naszego zawodu jest siła tradycji, a także koleżeństwo i zdolność współpracy. Na tych cechach możemy się zawsze oprzeć – tak, jak robiliśmy to przez ostatnie 60 lat. Życzę Wam górniczego szczęścia i nieustającej opieki świętej Barbary.  Szczęść Boże.

Życzenia przekazali górnikom także goście: prezes zarządu Zespołu Elektrowni PAK Henryk Sobierajski, posłowie Ryszard Bartosik i Tomasz Nowak, starosta powiatu tureckiego Dariusz Kałużny wraz z przewodniczącym rady powiatu Piotrem Szewczyńskim, a także przewodniczący trzech związków zawodowych działających w kopalni.

Podczas akademii wręczone zostały odznaczenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał medal złoty Za Długoletnią Służbę Jarosławowi Szwedowi, odznaczenie zostało wręczone na akademii barbórkowej w Koninie.
W uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa minister energii przyznał odznakę honorową Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofowi Jurkiewiczowi, Herbertowi Lamentowi i Sławomirowi Makowskiemu.

Zarząd PAK KWB Adamów przyznał odznakę Zasłużony Pracownik Kopalni ,,Adamów” ośmiu osobom. W ten sposób wyróżnieni zostali: Jacek Kluska, Adam Kuśmirek, Marek Kuśmierek, Leszek Nowinowski, Paweł Pasturek, Tomasz Rosiak, Robert Soszyński i Piotr Zieliński.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach odznaczył członków Koła Zakładowego SITG przy Kopalni Adamów. Srebrną odznakę Zasłużony dla Stowarzyszenia otrzymał Andrzej Białczak i Dariusz Tusznio, a tytuł Zasłużony Działacz SITG Małgorzata Biskupska, Małgorzata Frontczak i Sylwia Sewioł.

Na uroczystości prezes Paweł Markowski nadał stopnie górnicze. Otrzymali je:
Górnik I stopnia: Zbigniew Pakuła i Dariusz Trzmielewski
Technik górniczy III stopnia: Damian Kołacz
Technik górniczy II stopnia: Karol Grzesik i Arkadiusz Pacławski
Inżynier górniczy III stopnia: Marcin Wajwer
Inżynier górniczy I stopnia: Roman Groblica i Zbigniew Sobierajski.
Spotkanie było również okazją do wręczenia honorowych szpad górniczych. Odebrali je:
Waldemar Marczyński, Robert Wodziński i Ryszard Śmietana.
Zgodnie z ceremoniałem wręczone zostały honorowe kordziki górnicze Robertowi Antkiewiczowi, Markowi Pasturczakowi i Robertowi Stasiakowi.

W uznaniu zasług za 35-letnią nienaganną pracę Srebrną Odznaką wyróżnieni zostali:
Ireneusz Adamek, Jarosław Fabjański, Ireneusz Kluska, Dariusz Lewandowski, Dariusz
Mituta, Mirosław Włodarczyk, Krzysztof Muszyński, Piotr Kuśmirek, Wiesław Krupowicz, Józef Łukasik, Krzysztof Jurkiewicz, Wiesław Sobczak i Waldemar Marczyński.
Natomiast za 25-letnią nienaganną pracę zarząd kopalni wyróżnił Brązową Odznaką Sławomira Walczykowskiego, Pawła Antosika, Marcina Jarugę i Karola Kowalskiego.

Cykl imprez barbórkowych w kopalni Adamów zamyka spotkanie z pocztami sztandarowymi i asystą pogrzebową, czyli z pracownikami i emerytami, którzy w ciągu roku reprezentują spółkę na uroczystościach zakładowych i miejskich, a także towarzyszą kolegom odchodzącym na wieczną szychtę. Za tę społeczną postawę podziękował im prezes Paweł Markowski podczas tradycyjnego spotkania w Klubie Barbórka, które odbyło się 12 grudnia. eg

Dodaj komentarz