Podsumowanie 2019

Z podsumowania wyników pracy kopalni Konin w roku 2019 wynika, że w ciągu 12 miesięcy wydobyto w sumie 5 875 tys. Mg węgla. Po raz pierwszy w historii największy udział w rocznym wydobyciu miała odkrywka Tomisławice, z której pochodziło 2 329 tys. Mg. Odkrywka Jóźwin wydobyła niewiele mniej, bo 2 215 tys. Mg, natomiast odkrywka Drzewce 1 313 tys. Mg. Z kolei w kopalni Adamów w poprzednim roku wydobyto 891 tys. Mg surowca.
W sumie dostawy do konińskich elektrowni wyniosły 7 025 tys. Mg.

W ubiegłym roku na wszystkich konińskich odkrywkach zdjęto 42 895 tys. m3 nadkładu. Najwięcej na Jóźwinie – 23 890 tys. m3, na Tomisławicach 10 134 tys. m3, a na Drzewcach 8 871 tys. m3.

Od początku działalności KWB Konin do końca 2019 roku wydobyto prawie 631 mln Mg surowca. Największy udział ma odkrywka Jóźwin – 174 mln Mg, dalej Kazimierz – 132 mln Mg, Pątnów – 130 mln Mg oraz Lubstów 107 mln Mg. Z dwóch obecnie czynnych odkrywek do tej pory wydobyto: z Drzewiec 29 mln Mg, a z Tomisławic 15 mln Mg węgla.    eg

Grafika: Elżbieta Dwornik
1 –  Wydobycie węgla w roku 2019
2 –  Wydobycie w poszczególnych miesiącach
3 –  Struktura dostaw do elektrowni
4 –  Zdejmowanie nadkładu w roku 2019

 

Dodaj komentarz