W Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, od 2014 roku realizowany jest program modernizacyjny bloków 1-3. Pozwoli on dostosować aktywa wytwórcze do unijnych norm emisyjnych, które zaczną obowiązywać od sierpnia przyszłego roku.

Projekt polega na gruntownej modernizacji bloków energetycznych, co pozwoli zmniejszyć emisję tlenków azotu o ponad 10 procent, a dwutlenku siarki i pyłu o ponad 50 procent.
Elektrownia Turów z zapasem spełnia obecnie wszystkie normy środowiskowe określone w polskim i europejskim prawie. To efekt modernizacji pracujących w elektrowni bloków energetycznych i wyposażania ich w instalacje redukujące emisje. Aby dostosować się do nowych norm emisyjnych, określonych przez Unię Europejską w konkluzjach BAT, Elektrownia Turów jest w trakcie modernizacji głównych wysp technologicznych trzech bloków energetycznych – ich kotłów, turbin, generatorów, elektrofiltrów oraz systemów sterowania.
Modernizacja bloków znajduje się w końcowym etapie realizacji. Pierwszy modernizowany blok nr 2 został przekazany do eksploatacji w I kwartale 2019 roku. Przeprowadzone pomiary parametrów gwarantowanych wysp technologicznych bloku potwierdziły spełnienie wszystkich głównych gwarancji, w tym parametrów, które mają bezpośredni wpływ na środowisko. Kolejny z modernizowanych bloków, nr 1, został zsynchronizowany z siecią we wrześniu 2019 roku. Ruch regulacyjny tego bloku zakończył się 14 lutego 2020 roku, a jego przekazanie do ponownej eksploatacji planowane jest w II kwartale br. Blok nr 3, ostatni z modernizowanych bloków, jest na końcowym etapie montażu. W marcu przeprowadzona zostanie próba wodna, a pierwsza synchronizacja bloku zaplanowana jest na przełom czerwca i lipca. Szacunkowa wartość projektu modernizacji trzech bloków wynosi ok. 800 mln zł.

Jednocześnie w Elektrowni Turów trwa ostatni etap budowy nowego bloku nr 7 o mocy ok. 500 MW. Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w tym bloku zapewni wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej oraz pozwoli na pełne i efektywne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego w złożu Kopalni Węgla Brunatnego Turów, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich norm i standardów środowiskowych.
Obecnie Elektrownia Turów jest w stanie dostarczyć energię elektryczną do około 2,3 mln gospodarstw. Po zakończeniu budowy nowego bloku energetycznego, turoszowski kompleks energetyczny będzie mógł zasilić w prąd dodatkowy milion gospodarstw przez najbliższe 25 lat.

Na podst. CIRE, BiznesAlert.pl

Dodaj komentarz