Czekając na wirus

W naszym regionie nie ma jeszcze informacji o pojawieniu się koronawirusa, ale jest to tylko kwestia czasu. Zagrożenie epidemiczne wymusza wprowadzenie procedury mającej na celu zredukowanie ryzyka zarażenia.

Takie postępowanie już obowiązuje w kopalni Konin i Adamów. Kierownik działu DBH został powołany na koordynatora współpracującego z zespołem do spraw minimalizacji zagrożeń działającym w Zespole Elektrowni PAK.
Na terenie obu kopalń rozwieszona została instrukcja informująca o postępowaniu w razie podejrzenia o zakażenie koronawirusem. Wszyscy pracownicy zostali zobowiązani do zapoznania się z tymi informacjami.

Na bieżąco dezynfekowane są miejsca częstego bezpośredniego kontaktu, jak klamki, wyłączniki światła czy poręcze – spółka AS PAK zobowiązała się do dodatkowego wykonywania tych czynności podczas sprzątania pomieszczeń.
Zostaną również zakupione preparaty odkażające. Będą dwa rodzaje pojemników: stacjonarne zamocowane przy wejściach do budynków administracyjnych i łaźni, oraz przenośne w wyznaczonych miejscach, taki dozownik pracownik będzie mógł wziąć, by zdezynfekować klawiaturę, myszkę komputerową lub pulpit sterowniczy na maszynie.

Pracownikom spółek zalecono dbałość o higienę, zwłaszcza poprzez częste mycie rąk. Zaleca się także ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów między pracownikami oraz rezygnację ze spotkań w większych grupach, lepiej porozumiewać się na odległość. Ograniczone zostały również wyjazdy w delegacje. Pracownik powinien poinformować pracodawcę o planowanych prywatnych podróżach zagranicznych. Kierownicy komórek organizacyjnych sprawdzają, czy pracownicy przebywający na urlopie wyjechali za granicę – zidentyfikowano kilka takich osób.

Do końca marca zostały zawieszone okresowe szkolenia bhp dla pracowników kopalni Konin, kopalni Adamów i spółki PAK Górnictwo. Będą one prowadzone w systemie samokształcenia kierowanego. Osoby, którym kończy się ważność szkolenia, otrzymają materiały w wersji papierowej i samodzielnie przygotują się do testu. Kierownik działu DBH poinformował o podjętym działaniu Państwową Inspekcję Pracy.

W przypadku podejrzenia zarażenia się koronawirusem pracownik ma obowiązek powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną oraz swojego przełożonego. Z kolei przełożony powiadamia sanepid o każdym przypadku podejrzenia zarażenia wirusem COVID-19 w zakładzie pracy.
W razie zarażenia się pracownika koronawirusem prezes zdecyduje o przeprowadzeniu dezynfekcji pomieszczenia, w którym chora osoba wykonywała pracę.

W przychodniach Med-Alko rozwieszone zostały informacje dotyczące właściwego postępowania w razie wystąpienia niepokojących objawów. Placówki zostały wyposażone w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
W przychodni w Kleczewie, aby uniknąć gromadzenia się osób, pacjenci umawiani są na konkretną godzinę. Recepty można zamówić telefonicznie, nie ma potrzeby przychodzenia do lekarza. Badania okresowe są wykonywane normalnym trybem, ale poddający się im pracownik powinien być zdrowy. W przypadku wątpliwości najlepiej zadzwonić do przychodni pod nr 247 61 42.         eg

 

Dodaj komentarz