Koronawirus – nowe ustalenia

Ze względu na rozwój pandemii podjęte zostały kolejne kroki mające na celu ograniczenie zagrożenia. Każdy, kto wchodzi na teren kopalni, ma badaną temperaturę ciała za pomocą kamer termowizyjnych. W razie wątpliwości pracownicy ochrony dokonują pomiarów indywidualnych. Podobnie jest w przypadku wjazdu samochodem – kierowca zatrzymuje się przed szlabanem, opuszcza szybę i poddaje badaniu.

Pracownik, u którego stwierdzono temperaturę powyżej 38 stopni, nie może wejść na teren zakładu pracy. Należy niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 63 243 90 52 lub oddział obserwacyjno-zakaźny konińskiego szpitala tel. 63 240 44 05, a następnie postępować zgodnie z otrzymaną instrukcją.
Zaleca się, aby osoby wchodzące i wychodzące zachowały między sobą przynajmniej 1,5 m odległości.      eg

 

Dodaj komentarz