Wodór z Konina

W Koninie produkowany będzie wodór z biomasy. Taki jest cel kontraktu, podpisanego 9 bm. przez Zespół Elektrowni PAK i firmę Hydrogenics Europe. Dokument dotyczy zakupu elektrolizera HyLYZER 1000-30 wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem: stacją sprężarek 350 bar (2×750 m3) i stacją do napełniania magazynów mobilnych oraz usługą uruchomienia i serwisem.

Jak informuje ZE PAK, Hydrogenics Europe N.V. z Belgii jest światowym liderem w projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań służących do przemysłowej i komercyjnej produkcji wodoru metodą elektrolizy wody z zastosowaniem technologii PEM (membran protonowymiennych). Oznacza to, że podczas wytwarzania wodoru nie będą powstawały szkodliwe produkty uboczne.

Z opisu technologii PEM wynika, że w czasie produkcji czysta zdemineralizowana woda rozkładana jest za pomocą prądu elektrycznego na wodór i tlen. Proces ten odbywa się na powierzchni specjalnych membran umożliwiających katalityczny proces rozkładu wody. Wodór wytworzony w PEM o ciśnieniu ok. 30 bar jest sprężany w specjalnej stacji do ciśnienia ok. 350 bar i (poprzez stację napełniania) pompowany do magazynów mobilnych, z których następnie będzie dostarczany do stacji tankowania pojazdów osobowych i autobusów. Magazyny zostaną rozlokowane w różnych miejscach w kraju.

Energia elektryczna, potrzebna do procesu elektrolizy, zostanie wytworzona w Elektrowni Konin w oparciu o biomasę, między innymi w nowym bloku powstałym w wyniku konwersji kotła węglowego na kocioł zasilany biomasą. W pierwszym etapie budowy wytwórni wodoru zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie 2,5 MW, a po wyposażeniu modułu w drugi elektrolizer 5 MW, co umożliwi produkcję 2 ton wodoru na dobę. Jeden elektrolizer pozwoli na eksploatację około 50 autobusów na dobę, z których każdy przejeżdża dziennie średnio 250 km.

Dzięki temu projektowi Zespół Elektrowni PAK dołączy do grona pionierów produkcji wodoru metodą elektrolizy, wśród których znajdują się już firmy austriackie, niemieckie, japońskie czy australijskie. Plan ten wpisuje się także w program Czysta Polska.

ZE PAK

Dodaj komentarz