Minister Klimatu wydał decyzję o przedłużeniu koncesji z 27 kwietnia 1994 roku na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Turów”. Decyzja ta, podjęta 20 marca br., pozwoli kontynuować pracę kompleksu przez najbliższe 6 lat.

Przyznanie sześcioletniej koncesji oznacza kontynuację eksploatacji złoża węgla brunatnego, prowadzonej tu na skalę przemysłową od 1904 r. Wydobycie węgla jest i będzie realizowane wyłącznie w obszarze górniczym „Turoszów-Bogatynia”, wyznaczonym w koncesji z 1994 r. W praktyce oznacza to, że kopalnia „Turów” nie powiększy swojego obszaru górniczego poza granice wyznaczone 25 lat temu, co więcej, obszar faktycznie prowadzonej działalności wydobywczej będzie o ponad połowę mniejszy w stosunku do obszaru górniczego określonego w koncesji z 1994 r.

Projekt zagospodarowania złoża „Turów”, przyjęty przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1993 roku, określał pozwolenie na eksploatację złoża Turów do wyczerpania jego zasobów, czyli do 2044 roku.
Przedłużenie pozwolenia na wydobycie w kopalni „Turów” to dobra wiadomość dla blisko 15 tysięcy pracowników, zarówno tych zatrudnionych w turoszowskim kompleksie, jak i we wszystkich firmach współpracujących z kopalnią i elektrownią. To również dobra wiadomość dla milionów polskich rodzin, do których trafia energia elektryczna wyprodukowana w pobliskiej Elektrowni Turów. Kontynuacja wydobycia oznacza w praktyce zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, które w obecnej sytuacji nabiera dodatkowej wartości. Dzisiaj nasz kraj potrzebuje stałych i niezakłóconych dostaw energii, a turoszowski kompleks energetyczny takie dostawy zapewnia – powiedział Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
W kopalni i elektrowni Turów pracuje ponad 3 600 osób, każde miejsce pracy w tych spółkach generuje nawet 4 etaty w firmach dostawczych i usługowych. Z funkcjonowaniem turoszowskiego koncernu energetycznego związanych jest bezpośrednio prawie 15 tysięcy osób.

PGE GiEK równolegle prowadzi działania zmierzające do uzyskania koncesji pozwalającej zapewnić dostawy surowca do produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Turów na kolejne 25 lat, czyli do momentu wyczerpania złoża i zakończenia eksploatacji turoszowskiej elektrowni. Otrzymanie koncesji na kolejne lata zagwarantuje dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych do 2044 roku.

 GiEK S.A. KWB Turów

 

Dodaj komentarz