ZE PAK podsumował rok

W skrócie można by ująć, że w ubiegłym roku Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zanotował wzrost przychodów sprzedażowych o 24,9 proc. (do 2,88 mld zł) i zysku EBITDA z 89,79 do 393,35 mln zł. Wynik netto mocno zmalał wskutek odpisu i spadku wartości aktywów. Firma zmniejszyła zużycie węgla i emisję CO2. Prezes zarządu spółki Henryk Sobierajski prognozuje, że obecny rok nie będzie tak dobry, jak poprzedni pod względem i finansowym, i operacyjnym.

W 2019 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin sprzedał 9,36 TWh energii elektrycznej, o 0,32 proc. więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż energii z własnej produkcji zmalała o 6,45 proc. do 5,66 TWh, a tej z obrotu wzrosła o 12,8 proc. do 3,7 TWh. Średnia cena sprzedaży energii (własnej, z obrotu oraz usług systemowych) zwiększyła się rok do roku z 211,57 do 269,61 zł. Z drugiej strony przeciętna cena zakupu pozwoleń do emisji dwutlenku węgla (EUA) poszła w górę o 29,8 proc. (z 68,48 do 88,88 zł). Zużycie węgla brunatnego zmalało o 8,22 proc. do 7,03 mln ton, a emisja dwutlenku węgla o 8,58 proc. do 6,61 mln ton.
Dzięki dużo wyższym cenom, przy minimalnie wyższym wolumenie sprzedaży, przychody ze sprzedaży energii z własnej produkcji (minus akcyza) poszły w górę o 23,5 proc.(do 1,6 mld zł), a ze sprzedaży energii z obrotu o 36,9 proc. (do 922,63 mln zł). Natomiast wpływy ze sprzedaży energii cieplnej zwiększyły się o 25,7 proc. (do 46,2 mln zł), a pozostałe przychody sprzedażowe – o 18 proc. (do 30,52 mln zł).

Wynik netto 540 mln zł w dół
Koszty własne sprzedaży w ZE PAK wzrosły o 21,2 proc. (do 3,18 mld zł), a koszty ogólnego zarządu zmalały o 5,8 proc. (do 116,65 mln zł). Przełożyło się to na wzrost zysku EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań) z 89,79 do  393,35 mln zł.
W efekcie testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych i projektu nowego bloku w elektrowni Konin ZE PAK utworzył odpisy w wysokości 631 mln zł. W konsekwencji pozostałe wyniki rentowności firmy są mocno na minusie. Rok do roku strata operacyjna zmniejszyła się z 477,26 do 423,59 mln zł, a zysk netto – z 463,67 do 446,15 mln zł.
W spółce panuje przekonanie, że wysokoemisyjnym technologiom towarzyszy i będzie towarzyszyć wyższe ryzyko działalności. Stąd decyzja o odzwierciedleniu tego zjawiska
w procesie badania wartości aktywów spółki, wyższy współczynnik dyskontowy dla przyszłych planowanych przepływów pieniężnych oraz skrócenie oczekiwanego okresu eksploatacji elektrowni Pątnów II. Zdecydowano również o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych na projekt gazowo-parowy w elektrowni Konin. Łączny wpływ obu tych zjawisk spowodował konieczność zmniejszenia zysku netto grupy o 540 mln złotych i spółki o 125 mln zł.
Gdyby jednak skorygować wynik netto o wspomniane zdarzenia, to grupa zanotowałaby zysk netto na poziomie 94 mln złotych, a spółka zysk netto na poziomie 79 mln złotych. Wynik EBITDA w przypadku grupy wyniósł 393 mln złotych, a w przypadku spółki 122 mln złotych. Są to wartości, które pozwalają uznać miniony rok za bardzo udany, zarówno w kontekście lat ubiegłych, jak i wymagającego otoczenia.

Strategia transformacji energetycznej
Prezes zarządu ZE PAK Henryk Sobierajski uważa, że przed spółką stoi trudniejsze zadanie niż w roku ubiegłym: Obecnie już chyba niewielu wątpi w to, iż dzisiejsza sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 będzie miała swoje istotne następstwa w sferze gospodarczej i społecznej. Obecny rok to zupełnie inna rzeczywistość. Do wyzwań, jakie towarzyszą naszej branży w związku z transformacją energetyczną, dołączają nowe, związane z pogorszeniem sytuacji gospodarczej jako następstwa szerzącej się pandemii.
Prezes Sobierajski stwierdził, że władze ZE PAK nie są na razie w stanie precyzyjnie określić skutków obecnej sytuacji i jej wpływu na sektor energetyczny i działalność firmy, zaznaczył jednak: Już dziś, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, można stwierdzić, że obecny rok nie będzie tak dobry, jak poprzedni pod względem finansowym czy operacyjnym, ale nie należy go skreślać. To jest czas, który należy wykorzystać by dostosować się do czekających nas wyzwań zmieniającego się otoczenia. Jestem przekonany, że niezależnie od tego, kiedy miną obecne problemy, związane z szerzącą się pandemią i jej następstwa gospodarcze, nikt nie będzie wówczas czekał na tych, którzy „zaspali gruszki w popiele”. Pomimo wielu czekających nas niewiadomych, zamierzamy konsekwentnie realizować naszą zrównoważoną strategię odpowiedzialnej transformacji energetycznej. Zarząd firmy skupia się obecnie na zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa naszej załogi, zapewnieniu ciągłości działalności operacyjnej i zabezpieczeniu płynności finansowej.

ZE PAK podpisał niedawno umowę z Valmet Technologies Oy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy (w formule „pod klucz”) kotła K-7 na kocioł fluidalny pracujący w technologii BFB. Spółka przeznaczy na to około 180 mln zł.
Transformacja energetyczna w kierunku niskoemisyjnych źródeł generacji energii elektrycznej to proces ciągły i rozpisany na lata, w mojej ocenie nie da się jej przeprowadzić w sposób nagły, nieuporządkowany i bez poszanowania dla następstw społecznych i ekonomicznych. W nieodległym czasie Grupa ZE PAK poinformuje o postępach w realizacji kolejnych zamierzeń, związanych chociażby z projektami w obszarze fotowoltaiki czy wytwarzania tzw. „zielonego” wodoru, w ramach realizacji Programu „Czysta Polska” – dodał prezes Henryk Sobierajski.

ZE PAK w czasie epidemii zyskał na giełdzie
Większościowym akcjonariuszem ZE PAK SA jest fundusz Argumenol należący do Zygmunta Solorza. Już w połowie ub. r. firmy Solorza miały 51,55 proc. kapitału ZE PAK, wtedy Argumenol ogłosił wezwanie (oferował po 7,47 zł za akcję) i przejął walory stanowiące kolejne kilka punktów proc. kapitału. Dalsze akcje fundusz kupił w transakcjach na warszawskiej giełdzie i poza nią. Obecnie jest właścicielem 60,92 proc. kapitału ZE PAK. Trzeciego kwietnia br. na koniec sesji giełdowej za akcję ZE PAK płacono 7,44 zł, co daje kapitalizację firmy w wysokości 378,1 mln zł. Przez miniony miesiąc kurs spółki wzrósł o 12,7 proc., natomiast indeks WIG stracił w tym okresie 20,5 proc., a indeks branży energetycznej (ZE PAK stanowi 2 proc. jego wartości, a PGE – prawie 40 proc.) – 12,5 proc.

Na podst. wirtualnemedia.pl opr. rys

Fot. Piotr Ordan

1 – Sprzedaż energii
2 – Zużycie węgla brunatnego i emisja CO2

 

Dodaj komentarz