Pod wiatrakami

Maj 2020. Zwałowisko wewnętrzne odkrywki Jóźwin na wschód od Kleczewa. Po górniczej działalności nie ma już śladu, teren został sprzedany osobom prywatnym. W miejscu dawnego wyrobiska są pola uprawne i dwanaście turbin wiatrowych, górujących nad okolicą. Znak czasu, ale też dowód na to, że obszar pogórniczy daje wiele możliwości i można go wykorzystać w rozmaity sposób. Zboże rośnie, wiatraki się kręcą…     eg

Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz