Tomasz Piasecki ponownie komandorem

Członkowie Klubu Żeglarskiego przy KWB Konin wybrali władze na nową kadencję. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, planowane pierwotnie na koniec marca i odłożone ze względu na pandemię, odbyło się w sobotę 6 czerwca na klubowej przystani w Pątnowie. Uczestniczyło w nim 36 członków klubu, dotarł również zaproszony prezes KnOZŻ – Roman Latanowicz.

Obrady prowadził przewodniczący zebrania Henryk Kowalski. Ustępujący komandor Tomasz Piasecki przedstawił sprawozdanie z działalności klubu za rok 2019, a skarbnik Krzysztof Nagadowski sprawozdanie finansowe i wyjaśnienia do bilansu. Wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium zarządowi został przyjęty jednogłośnie.

Następnie nadszedł czas na wybory. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę na komandora, zarządzono głosowanie jawne. Komandorem został ponownie Tomasz Piasecki. W ten sam jawny sposób wybrani zostali pozostali członkowie zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. A oto skład nowych władz klubu:

Tomasz Piasecki – komandor
Andrzej Mrówczyński – wicekomandor
Krzysztof Nagadowski – skarbnik
Robert Kamiński – sekretarz
Grzegorz Zimny – członek

W skład komisji rewizyjnej weszli: Dariusz Szymaniak, Marek Olkowski i Sebastian Zaradzki.
Członkowie sądu koleżeńskiego to: Michał Wasilewski, Grażyna Wróblewska i Tomasz Gębicki.

Prezes Roman Latanowicz wyjaśnił zasady wyboru przedstawicieli klubu do sejmiku sprawozdawczo-wyborczego KnOZŻ, po czym wybrano trzech delegatów, którzy obok zarządu będą reprezentowali klub. Zostali nimi: Przemysław Jandy, Krzysztof Jaskólski i Andrzej Kuberski.
Na koniec spotkania została poniesiona bandera oznaczająca symboliczne rozpoczęcie sezonu 2020. Wykonano również pamiątkowe zdjęcie uczestników zebrania na tle gali flagowej.     kż

Fot. Paweł Ordan

6 – Nowy zarząd klubu. Stoją od lewej: Grzegorz Zimny, sekretarz Robert Kamiński, skarbnik Krzysztof Nagadowski, wicekomandor Andrzej Mrówczyński i komandor Tomasz Piasecki.

 

Dodaj komentarz